Domov » Družbena odgovornost » Odgovorno poslovanje » Odgovornost do strank

Odgovornost do strank

Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 115 let skrbimo za vedno nove generacije zavarovancev in njihovega imetja.  Posameznikom in podjetjem zagotavljamo ekonomsko trdnost in varnost. Zadovoljstvo zavarovancev merimo z različnimi raziskavami, anketiranjem strank, rednim spremljanjem pritožb in pohval ter uporabo metode navideznega nakupovanja.

  • Spodbujamo in nagrajujemo varno vožnjo. V letu 2015 smo prvi na slovenskem trgu ponudili zavarovanje na podlagi uporabnikovih izkušenj. Storitev DRAJV izboljšuje in spodbuja varno vožnjo vseh uporabnikov, ne le naših zavarovancev.

  • Nadgrajujemo škodni servis. Razvijali smo razširjeno mobilno aplikacijo za pomoč ob nastanku škodnega primera Triglav Škode, ki svetuje in omogoča začetek reševanja avtomobilske in domske škode že na kraju dogodka. Organiziranost procesov v vseh zavarovalnicah prilagajamo enostavni prijavi (na vseh območnih enotah, predstavništvih, pri nekaterih pogodbenih partnerjih, na brezplačni telefonski številki in po spletni oziroma mobilni prijavi) in hitri obravnavi škod. Pri obravnavi množičnih škod s prilagojenimi postopki še dodatno upoštevamo okoliščine, v katerih se znajdejo zavarovanci.

  • Krepimo preventivno delovanje. Delovati je začela širokouporabna spletna stran Vse bo v redu za preventivno svetovanje in zavarovalniško opismenjevanje. V njeno delovanje so vključeni notranji in zunanji svetovalci ter uporabniki. V sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje smo pristopili k posodobitvi in razširitvi mobilne aplikacije za opozorila na točo.

  • Izboljšujemo uporabniške izkušnje naših strank, jih analiziramo in uvajamo izboljšave.

  • Izvedli smo centralizacijo spletnega poslovanja, prenavljali smo spletna mesta hčerinskih družb in s spletnim poslovanjem začeli podpirati stranko v celotnem nakupnem ciklu.

  • Izpopolnjujemo sodobne poti do zavarovalnice, ki stranki omogočajo hiter dostop do pomoči in ažurnih informacij ter preproste postopke za uveljavljanje pravic iz zavarovanja in sklenitev zavarovalne pogodbe. Za informacije o premoženjskih in življenjskih zavarovanjih je na voljo brezplačna telefonska številka 080 555 555. Na posebni telefonski številki 080 2864 (za klic iz tujine +386 2222 2864) je neprekinjeno, 24 ur na dan, vse dni dostopen asistenčni center za pomoč in splošne informacije. Tudi spletno mesto www.triglav.si stranke spoznava s ponudbo, omogoča varno sklepanje zavarovanj, hitro prijavo škode, urejanje zavarovalnih polic in svetovanje. Enakovreden dostop do ponudbe omogoča tudi tistim elektronsko pismenim zavarovancem, ki se težje gibljejo. K enostavnosti in razumljivosti stremimo tudi v vseh oblikah predstavitvenih materialov (spletnih, tiskanih ali avdio-video izdajah). Spletna poslovalnica i.triglav zavarovancem omogoča vpogled v sklenjena premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja. V letu 2015 smo razvili tudi spletno poslovalnico za poslovne uporabnike za prostovoljna pokojninska zavarovanja in omogočili pregled ter upravljanje polic življenjskih zavarovanj na Hrvaškem.

 

Dostop do zavarovalniških storitev za ljudi z različnimi oblikami invalidnosti

Osebe z različnimi oblikami invalidnosti (z okvaro vida, sluha ali gibalno ovirane) povsem samostojno dostopajo do večine naših prodajnih mest. Podatki o prodajnih mestih, do katerih invalidne osebe lahko samostojno dostopajo, so na našem spletnem naslovu www.triglav.si. Kjer še nimamo vgrajenih avtomatskih vrat, nameščamo posebne oznake in zvonce za pomoč pri odpiranju vrat. Za lažjo komunikacijo z invalidnimi osebami so lastna prodajna mesta opremljena s pripomočki za slabovidne (povečevalna stekla), sedeži območnih enot pa z FM-aparati za naglušne osebe.

 

Deli na:
Share on Google+