Domov » Družbena odgovornost » Odgovorno poslovanje » Odgovornost do zaposlenih

Pošten in odkrit odnos

Zavedamo se, da so zavzeti, visoko strokovni in motivirani zaposleni vir našega trajnostnega razvoja. Zato dajemo skrbi za zaposlene in ustvarjanju pogojev za njihovo dobro počutje ter uspešen osebni in strokovni razvoj poseben poudarek.

Spodbujamo komunikacijo

Na področju upravljanja s človeškimi viri je v Skupini Triglav ključnega pomena vzpostavljanje trdne in enakopravne vzajemne komunikacije med zaposlenimi in delodajalcem na vseh področjih dela v Skupini.

Interno komuniciranje z zaposlenimi

Namen internega komuniciranja je pravočasno obveščanje zaposlenih z elektronskimi obvestili, s čimer zagotavljamo podporo in razumevanje ciljev podjetja, prost pretok informacij, krepitev medsebojnega zaupanja in spodbujanje motiviranosti zaposlenih. Dodaten kanal komuniciranja z zaposlenimi so Nabiralniki idej, nameščeni v vseh območnih enotah, v katere lahko delavci anonimno oddajo svoje predloge in mnenja. Oddelek za odnose z javnostmi poskrbi, da zaposleni dobijo ustrezne odgovore in rešitve predlogov.

Zagotavljamo osebnostni in karierni razvoj zaposlenih

Temelj uspešnega sodelovanja in tvornih odnosov je celostni posluh za sodelavca kot sočloveka. Zato spodbujamo odkrivanje neizkoriščenih potencialov in talentov zaposlenih in hkrati iskanje pravih priložnosti za zaposlene, kjer lahko v največji meri izkoristijo svoje zmožnosti. Uvedli smo letne razgovore, na katerih si zaposleni zastavijo cilje za prihodnje obdobje. Delavci s posebnimi pooblastili poleg tega s svojimi nadrejenimi opravijo še ocenjevalne razgovore, saj ocena realizacije zastavljenih ciljev vpliva na stimulativni del njihove plače.

Ciljno vodenje in letni razvojni razgovori

V okviru sistema ciljnega vodenja z zaposlenimi potekajo redni letni razgovori, na katerih si zaposleni s svojimi vodji določijo cilje za tekoče poslovno leto.  V sistem ciljnega vodenja so bili vključeni vsi zaposleni, razen zavarovalnih zastopnikov in zaposlenih v klicnem studiu, ki so zaradi narave dela nagrajevani na drugačen način.

Zagotavljamo izobraževanja

Vlaganje v razvoj znanja zaposlenih spodbujamo na ravni celotne Skupine Triglav. Izobraževanja potekajo skladno z načrtom izobraževanja in so usmerjena v izboljšanje usposobljenosti posameznih ciljnih skupin. Omogočamo eksterna in interna strokovna zavarovalniška izobraževanja, prodajna, računalniška, jezikovna in zakonsko določena izobraževanja ter programe Akademije Triglav, ki so bili v največji meri usmerjeni k vodjem, prodajnikom in sodelavcem na področju reševanja škod.

Zaposlenim omogočamo dodatna izobraževanja, prilagodljivost delovnega časa in vključevanje v brezplačne obslužbene dejavnosti.

Pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje

Zavarovalnica Triglav je v letu 2012 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«, kar bo prispevalo k pozitivnim kratkoročnim in dolgoročnim učinkom povečanja zadovoljstva zaposlenih. Certifikat pomeni dodaten prispevek k družbeno odgovornemu upravljanju in vodenju družbe.

Zavezani smo etiki

V Skupini Triglav smo zavezani najvišjim etičnim normam. Spoštujemo različnost, kar s strpnostjo ter korektnim odnosom do sodelavcev in njihovega dela izkazujemo iz dneva v dan. Mednarodna naravnanost podjetja izključuje diskriminatornost odnosov med zaposlenimi in v odnosu do strank in partnerjev ter gradi ugled podjetja na enakopravnem partnerstvu subjektov.

Zagotavljamo enake možnosti pri zaposlitvah in napredovanju

Zaposlitev v sistemu Skupine Triglav predstavlja velike in izzivne priložnosti tako za mlade, ambiciozne in perspektivne kadre kot za izkušene strokovnjake in vodje, ki prinašajo v Skupino dobrodošle izkušnje in dobre prakse, ki so jih pridobili tudi zunaj zavarovalništva. Izbiramo med najboljšimi kadri na trgu dela, priložnost, da se izkažejo, imajo tudi naši štipendisti. Edino merilo pri zaposlovanju in napredovanju v Skupini Triglav so sposobnost, pridnost in želja po učenju.

Zagotavljamo zadovoljstvo zaposlenih

Zaposleni v Zavarovalnici Triglav so deležni različnih ugodnosti. Zanje smo pripravili različne oblike ugodnosti pri zavarovanjih. Posebno skrb pa zaposlenim posvečamo tudi zunaj delovnega časa.

Zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje

Izvajamo redne kolektivne in individualne ukrepe za izboljševanje varnosti in zdravja v delovnem okolju. Dvigujemo raven požarne varnosti, kakovosti zraka z nakupi čistilnikov zraka za alergike, zagotavljamo ergonomsko ureditev delovnega mesta. Za zmanjševanje števila nezgod na službeni poti zaposlene dodatno osveščamo o pomenu upoštevanja cestnoprometnih predpisov in varne vožnje ter jim zagotavljamo praktično in teoretično usposabljanje za varno vožnjo na poligonu Vransko.

Skrb za zaposlene zunaj delovnega časa

S projektom Triglav.smo, v katerega sta vključena planinsko društvo kot projekt promocije zdravja in novonastalo športno društvo, nadgrajujemo naš dosedanji prispevek k aktivnemu preživljanju prostega časa zaposlenih. Zaposlene spodbujamo k udeležbi na rekreativnih in drugih dogodkih, tako zunanjih kot tistih, ki jih organiziramo sami.
Deli na:
Share on Google+