Domov » Družbena odgovornost » Odgovorno poslovanje » Odnosi z dobavitelji

Odnosi z dobavitelji

Dobavitelji

Sodelovanje z dobavitelji gradimo s strpnostjo, medsebojnim spoštovanjem in nediskriminatornim odnosom ob upoštevanju etičnih in zakonskih norm.

 

S centraliziranimi nabavnimi procesi v Zavarovalnici Triglav zagotavljamo večjo stroškovno učinkovitost, večji nadzor nad porabo, izboljšujemo pogajalska izhodišča, enotno izvajanje in transparentnost postopkov.

 

Postopki nabave so odvisni od vrednosti nabave. Pri nabavah večjih vrednosti zbiramo ponudbe oziroma pripravimo razpis. Konec leta 2014 smo pričeli z razvojem lastne aplikacije za obratno spletno dražbo, ki bo implementirana v letu 2015.
 

Merila za izbor dobaviteljev so odvisna od vrste nabave. Obvezni merili sta cena in poslovno sodelovanje. Ostala merila pogojuje vrsta nabave (dosedanje izkušnje, dobavni rok, reference ponudnikov…).

 

Pri izboru dobaviteljev upoštevamo tudi merilo družbene odgovornosti oziroma trajnostnega delovanja. Pogoji za sodelovanje zajemajo izpolnjevanje obveznosti iz delovnih razmerij, zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih sporazumov s področja varovanja človekovih pravic ter okoljske zakonodaje. Omenjene vsebine so del Splošnih nabavnih pogojev Zavarovalnice Triglav.

 

Z dobavitelji komunicirajo odgovorne osebe v nabavi. Komunikacijski proces (dobavni roki, reklamacije, plačila) vodi ista oseba. Ta način je najprimernejši tudi za dobavitelje, saj vedno vedo, na koga se lahko obrnejo za dodatna vprašanja.

 

Ocenjevanje ključnih dobaviteljev praviloma poteka enkrat letno in po potrebi v krajših časovnih obdobjih. V letu 2015 smo skupaj s Službo za skladnost poslovanja posodobili vprašalnik za oceno tveganja, kot so negativna medijska podoba ponudnika, obstoj davčnega dolga ali drugi začeti postopki pred sodiščem ali Komisijo za preprečevanje korupcije, ki lahko kažejo na nepoštene poslovne prakse ponudnika.

 

Lokalno usmerjene nabave

Nabava Zavarovalnice Triglav pretežno poteka na lokalnem, slovenskem trgu, kjer lahko najdemo večino ponudnikov blaga in storitev. Zaradi razmeroma majhne površine Slovenije lahko razumemo celoten slovenki trg kot lokalni trg.

 

V nabavni proces na ravni območnih enot poskušamo vključiti čim več lokalnih dobaviteljev. V nekaterih primerih vključevanje lokalnih dobaviteljev ni smiselno (na primer pisarniški material), saj so premajhni, da bi lahko zagotovili dobavo za vse območne enote.

 

Lokalno so usmerjene tudi nabave preostalih podjetij v Skupini Triglav. Družbe v Skupini materiale ali storitve prav tako nabavljajo na svojih trgih.

 

Skrb za lojalno konkurenco

Pri poslovanju upoštevamo določila Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Skrbimo, da so postopki izbire dobaviteljev transparentni in skladni s pravili lojalne konkurence. V pogodbe vključujemo določila o preprečevanju nasprotij interesov in protikorupcijsko klavzulo.

 

Deli na:
Share on Google+