Domov » Družbena odgovornost » Odgovorno poslovanje » Okoljski vplivi

Odgovornost do okolja

Družbe Skupine s svojo dejavnostjo ne povzročajo večjih neposrednih vplivov na okolje, saj gre večinoma za pisarniško poslovanje, kljub temu pa odgovorno okoljsko ravnanje vgrajujemo v vsakodnevno poslovno življenje. Zavedamo se pomena odgovornega ravnanja celotne družbe, podnebne spremembe in naravne katastrofe bi lahko močno vplivale na naše poslovanje. Področja neposrednega vpliva na naravno okolje so predvsem poraba naravnih virov za ogrevanje ali ohlajanje delovnih prostorov, poraba vode in papirja ter odlaganje odpadkov.

ZMANJŠAJ PORABO, ZNOVA UPORABI, RECIKLIRAJ

Obseg našega elektronskega poslovanja s strankami smo občutno razširili. Na vseh sedežih območnih enot ločeno zbiramo odpadke.

K ohranjanju čistih voda prispevamo tako, da uporabljamo »stop« tipke pri splakovanju stranišč. Da bi zmanjšali porabo sanitetnega materiala, smo izvedli razpis, na podlagi katerega smo zamenjali vse podajalnike toaletnega materiala s sodobnejšimi, ki zagotavljajo manjšo porabo. Pričeli smo uporabljati 100-odstotno biološko razgradljiv toaletni material. Zaposlene spodbujamo k odgovorni rabi električne energije in natisu elektronskih sporočil le takrat, kadar je to nujno potrebno. V številnih poslovnih prostorih so posebni zabojniki, v katere odlagamo odpadni papir in porabljene kartuše tiskalnikov ter fotokopirnih strojev, s čimer spodbujamo njihovo predelavo.

Prešli smo tudi na e-naročanje pisarniškega materiala in prispevali k nekoliko manjši porabi papirja. Okoljska merila smo prav tako vključili v postopke izbora dobaviteljev.

V poslovnih stavbah vgrajujemo varčne žarnice, nadomeščamo stare ogrevalne naprave s plinskimi napravami in z instalacijami ali z električnimi grelnimi telesi. Okoljsko zavest krepimo tudi s spodbujanjem uporabe službenih koles za prevoze zaposlenih v okviru službenih poti po mestu.

Deli na:
Share on Google+