Domov » Družbena odgovornost » Partnerstva » Humanitarne dejavnosti

Če želiš biti ljubljen, ljubi!

Seneka

Humanitarne dejavnosti

Družbe Skupine Triglav podpirajo različne humanitarne pobude v korist otrok, invalidov in drugih manj privilegiranih družbenih skupin. Podpora humanitarnim aktivnostim poteka v okviru celotne Skupine Triglav. Pomagamo z denarnimi sredstvi, materialom in storitvami. Zlasti se odzovemo na klice za pomoč v stiski in obnovo po naravnih nesrečah.

Društvu za trajnostni razvoj Duh časa smo predali odpisano računalniško opremo za manj zahtevne uporabnike. Nadgrajene računalnike so predali socialno ogroženim družinam.

 

V sodelovanju s Kinodvorom in Pediatrično kliniko UKC v Ljubljani smo tamkajšnjim otrokom podarili ogled filma in jih zabavali z maskoto Kuža Pazi.

 

V sklopu Triglav teka smo drugo leto zapored štirim slovenskim porodnišnicam namenili sredstva za nakup potrebne opreme. V letu 2015 smo tako sredstva namenili Splošni bolnišnici Murska Sobota, Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in Splošni bolnišnici Novo Mesto.

 

Sredstva smo namenili tudi organizacijam, ki pomagajo osebam s telesnimi in duševnimi motnjami, ustanovam in društvom, ki skrbijo za kakovostnejše življenje starejših ter otrok, raziskovalnim in zdravstvenim organizacijam ter drugim, ki skrbijo za kakovostnejše življenje v lokalnih skupnostih.

 

Zavod Vse bo v redu

Leta 2013 ustanovljeni Zavod Vse bo v redu Zavarovalnice Triglav upravlja in izvaja družbeno odgovorne aktivnosti s pomočjo zunanjih partnerjev in zaposlenih. Zavod predvsem pomaga šibkim članom družbe in ozavešča o pomenu trajnostnega razvoja. Trije stebri njegovega delovanja so: preventivno delovanje za preprečevanje škodnih dogodkov, podpora mladim talentom ter odpravljanje posledic nesreč oz. škodnih dogodkov v Sloveniji in tujini.

 

Glavni projekti Zavoda Vse bo v redu v letu 2015:

 

 • Podpora mladim talentom

  S projektom Mladi upi smo že tretje leto pomagali nadpovprečno nadarjenim mladostnikom, ki na svoji razvojni poti v športu, umetnosti in znanosti poleg trdega dela potrebujejo tudi finančna sredstva. V letu 2015 smo na razpis Mladi upi prejeli 112 vlog v vseh treh kategorijah. Strokovna komisija je izbrala 11 prejemnikov, "spletna" javnost pa je določila svojega favorita. Zavod Vse bo v redu in medijska hiša Pro plus sta zmagovalcem namenila skupno 50 tisoč evrov. Izbrani upi delujejo na področju športa, literature, znanosti, glasbe in plesa.

  Za vse tri generacije Mladih upov, njihove trenerje, mentorje in starše smo organizirali niz brezplačnih seminarjev. Na prvem srečanju alumnov smo mladim prenesli koristne napotke za soočanje s stresom.

  Projekt Mladi upi je bil predstavljen na natečaju Ameriške gospodarske zbornice Best of the best, kjer je v svoji kategoriji zmagal, na finalnem izboru pa zasedel 2. mesto.
   

 • Odstranjevanje posledic nesreč ali škodnih dogodkov

  Pomagali smo pri odpravljanju posledic katastrofalnih poplav, ki so v maju prizadele Balkan. V poplavah so bili neposredno ogroženi tudi naši sodelavci iz Bosne, Hrvaške in Srbije. Zavod Vse bo v redu je prizadetim območjem namenil donacijo v višini več kot 150.000 EUR, ki je bila razdeljena v poplavah prizadetim ustanovam na Hrvaškem, Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

 

V sklopu humanitarnih dejavnosti pomagali bolnišnicam, gorskim reševalnim službam, klubu vodnikov reševalnih psov, varstveno delovnim centrom, domovom starejših občanov, zdravstvenim domovom, lokalnim knjižnicam, društvom slepih in slabovidnih, društvom gluhih in naglušnih in številnim drugim lokalnim društvom, ki skrbijo za kakovostnejše življenje v lokalnih skupnostih. Otrokom iz socialno ogroženih družin smo namenili tople obroke.

Deli na:
Share on Google+