si en
si en
Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Triglav kapitalsko trdna skupina s stabilnim, dobičkonosnim poslovanjem

S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P ali agencija) je po rednem letnem pregledu dne 11. 9. 2020 Skupini Triglav, s tem pa njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav, njene trdne kapitaliziranosti, preudarne pozavarovalne zaščite ter vodilnega tržnega položaja v Sloveniji in regiji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.

S&P v svojem poročilu ocenjuje profil poslovnih tveganj Skupine Triglav kot trden in profil finančnih tveganj kot zelo trden. Navaja, da Skupina s svojo osredotočenostjo na stranke tudi v trenutnih zahtevnih razmerah zagotavlja stabilno in dobičkonosno poslovanje v obeh dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja. Vodilni tržni položaj na slovenskem trgu ji omogoča izvajanje ekonomije obsega, kar dopolnjuje s svojo razvejano ponudbo in prodajno mrežo ter uporabo močne blagovne znamke. Profil tveganj Triglava je dober, povezan je s konzervativno naložbeno politiko ter stabilno in učinkovito pozavarovalno zaščito, naložbeni portfelj pa je kakovosten in dobro razpršen, večinoma v območju evra. S&P meni, da je navedeno v povezavi z discipliniranim prevzemanjem zavarovalnih tveganj ključni temelj, ki zagotavlja stabilnost poslovanja in položaja Skupine Triglav.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav tudi v prihodnjem najmanj dvoletnem obdobju uspešno izvajala poslovno strategijo s poudarkom na rasti in nadaljnji razpršenosti poslovanja. Agencija pričakuje, da bo Skupina Triglav kljub pandemiji in njenim vplivom ohranila dobro, stabilno poslovanje in visoko kapitaliziranost, ki bo tudi v prihodnjih dveh, treh letih dosegala kriterije najmanj ocene »AA«.


 
Complementary Content
${loading}