Domov » Medijsko središče » Korporativno oglaševanje

Izpolnjene obljube bogatijo življenje

Se še spomnite prikupne deklice z violino, ki je v našem zadnjem korporativnem videu s svojo zgodbo sporočala »Vse bo v redu«? Po treh letih smo pripravili novo korporativno kampanjo, s katero smo prisotni na vseh trgih Skupine Triglav. Nova komunikacijska kampanja temelji na izpostavljanju ene ključnih, a doslej manj komuniciranih konkurenčnih prednosti Skupine Triglav – izpolnjevanju pričakovanj in držanju obljub.

 

Podrobna analiza trga, ki je služila kot izhodišče za pripravo kampanje, je pokazala, da potrošniki v regiji poznajo Skupino Triglav in da jo na večini trgov vidijo kot eno od najboljših podjetij v državi. Menijo, da Skupina Triglav odkrito komunicira s strankami, ima široko ponudbo zavarovanj in hitro izplačuje odškodnine. Poleg spoštovanja zakonov so to tudi elementi, ki jih potrošniki razumejo kot ključne za ugled zavarovalnic, ugled pa po njihovem mnenju temelji zlasti na zaupanju, poštenosti in transparentnosti.


Tradicija kakovosti

Kot ste verjetno že opazili, v novi korporativni kampanji izpostavljamo tudi 115-letno tradicijo zagotavljanja kakovostnih storitev, kar Skupini Triglav ne nazadnje priznavajo tudi stranke na območju nekdanje Jugoslavije.
 

S korporativno kampanjo, katere slogan je »Izpolnjene obljube bogatijo življenje«, dopolnjuje pa ga sporočilo »Že 115 let«, nagovarjamo obstoječe in tudi potencialne stranke, zlasti mlade, družine in upokojence. Obenem pa tudi druge pomembne deležnike na vseh trgih, na katerih je prisotna Skupina Triglav.


Zaupanje kot temelj odnosov s strankami

Osrednja vrednota komunikacijske kampanje je zaupanje. Zaupanje zavarovancev, da bo Skupina Triglav držala svoje obljube, in zaupanje Skupine Triglav, da bodo stranke v odnosu do nje ravnale odgovorno in pošteno. Obojestransko zaupanje je pomembno zato, ker strankam in tudi vsem nam omogoča varno načrtovanje prihodnosti brez tveganja, da bi nepredvideni dogodki vplivali na medsebojni odnos.


Izpostavljanje zaupanja kot vrednote v odnosu med zavarovalnico in strankami je na trgu še sorazmerno nepopisan list papirja. Čeprav je v primerjavi z nekaterimi drugimi vrednotami (varnost, bližina) težje dokazljiva, predstavlja priložnost za ustvarjanje edinstvene pozicije Skupine Triglav, v kateri je bilo izpolnjevanje zavez že do zdaj eden od temeljev poslovnega uspeha.
 

Toplina in iskrenost

Kot v zgodbi deklice z violino tudi tokrat ne pozabljamo, da so naše stranke ljudje, s svojimi zgodbami in čustvi. Ključna sporočila v kampanji so zato podana na čustven način. V ospredju sta toplina in večnost odnosov, ki temeljijo na iskrenosti in spoštovanju danih obljub. Skozi osebno zgodbo kampanja sporočila na enostaven in jasen način približuje posamezniku in mu pomaga razumeti, kako mu lahko Skupina Triglav stoji ob strani v določeni življenjski situaciji.


Enako kot je v zasebnem življenju cilj ohraniti iskrene odnose z najpomembnejšimi ljudmi čim dlje, je tudi na poslovnem področju cilj Skupine Triglav zgraditi dolgoročne odnose s strankami. Ravno zato je treba spoštovati obljube, ki jih damo, in hkrati razumeti specifične razmere, v kateri je vsak od naših zavarovancev. Različne življenjske situacije namreč od nas zahtevajo iskanje različnih rešitev.


Za vsak trg posebej

Nagovor, izbran v kampanji, spretno prepleta značilnosti potrošnikov na vseh trgih in omogoča ustrezno naslavljanje vseh obstoječih in potencialnih strank. Izbran komunikacijski ton je enoten odgovor na različne načine komuniciranja zavarovalnic na posameznih trgih. Na primer, če v Sloveniji zavarovalnice največ pozornosti posvečajo komuniciranju ugodnosti in popustov, se v Srbiji osredotočajo na humor in – podobno kot na Hrvaškem – na podporo znanih lokalnih osebnosti. V Bosni in Hercegovini ter Makedoniji je v ospredju jasna in preprosta komunikacija v povezavi z lokalno tradicijo, v Črni Gori pa močno prevladuje racionalno produktno usmerjeno komuniciranje. S kampanjo storitve Skupine Triglav na vsakem trgu predstavljamo na način, ki je tamkajšnjim obstoječim in potencialnim strankam najbližje.


Kampanja kot odsev razvoja Skupine Triglav

Sporočilo korporativne kampanje »Izpolnjene obljube bogatijo življenje« je smiselna dopolnitev sporočila »Vse bo v redu«, uporabljenega v pretekli kampanji. In tako, kot se razvijajo naša sporočila, se razvija tudi naše poslovanje. Postaja še bolj usmerjeno v doseganje dobičkonosnosti skozi osredotočanje na stranke, ki so v samem središču aktivnosti Skupine Triglav. Ravno spretno razvijanje poslovnega odnosa s potrošniki, ki temelji na prepoznavanju njihovih potreb, razvijanju novih produktov in vzpostavljanju medsebojnega zaupanja, pa je tisto, kar ustvarja razliko med odličnimi podjetji in tistimi, med katera se želimo uvrščati mi – najboljšimi.


Kampanja, ki se je začela 20. decembra 2015, poteka na vseh trgih hkrati, seveda prilagojena za vsak posamezni trg. Vključuje širok nabor komunikacijskih kanalov. Kampanjo je tako mogoče spremljati na televiziji, radiu in v tisku, zajema pa tudi zunanje oglaševanje.


»Regijski trg postaja vse bolj dinamičen. Konkurenca je močna, naše ambicije pa vedno znova visoke. Nova regijska korporativna kampanja je pomemben element uspeha na vseh ključnih trgih, saj krepi položaj Skupine Triglav kot vodilne zavarovalnice v regiji. Naša skupna odgovornost je, da sporočila kampanje podkrepimo tudi z vsakodnevnimi dejanji, da torej izpolnjujemo dane obljube in s tem krepimo zaupanje strank,« je dejala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za marketing v Zavarovalnici Triglav.