Domov » Medijsko središče » Objave » 29.09.2012 - Srečanje s finančnimi analitiki

Srečanje uprave Triglava s finančnimi analitiki

Ljubljana, 29. september 2012 - Zavarovalnica Triglav je v soboto, 29. septembra, pripravila srečanje s finančnimi analitiki. Uprava zavarovalnice je predstavila poslovanje družbe v prvi polovici letošnjega leta in ključne načrte Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav do konca strateškega obdobja 2015. V drugem delu srečanja so udeleženci izmenjali mnenja o trenutnih razmerah na finančnih trgih in vplivih gospodarske krize na zavarovalniško dejavnost.
Skupina Triglav uspešno udejanja strategijo, ki si jo je zastavila do leta 2015. Le-ta med drugim predvideva, da bo družba konec strateškega obdobja letno zbrala 1,1 milijardo evrov bruto zavarovalne premije, kombiniral količnik ohranila pod 95 odstotki in dosegla 12 odstotno donosnost kapitala.  »V prvem polletju smo dosegli 22-odstotno rast dobička glede na enako obdobje lani, kombiniran količnik Zavarovalnice Triglav pa je na rekordno nizki ravni. Strateška usmeritev, ki daje prednost osredotočanju na osnovno zavarovalniško dejavnost, konsolidaciji in izboljšanju poslovanja družb skupine, v teh negotovih časih je pravilna,« je povedal Matjaž Rakovec, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav.

Hkrati je zavarovalnica uspela ohraniti visoko finančno stabilnost, kljub zahtevnim razmeram na kapitalskih trgih in dejstvu, da finančne naložbe predstavljajo pomemben del sredstev zavarovalnice. Kot je na srečanju poudarila uprava Triglava, globalna finančna kriza še naprej znižuje vrednosti naložb, ne glede na konzervativno naložbeno politiko zavarovalnice. To  vpliva na kapital zavarovalnice prek znižanja čistega poslovnega izida.  V prvem polletju so v družbi trajno oslabili finančna sredstva v višini 32,8 milijona evrov, na poslovni izid pa je dodatno vplivala tudi izguba vrednosti naložbe v grške vrednostne papirje zaradi efekta enostranskega odpisa grškega državnega dolga.

Za obvladovanje negativnih učinkov krize je pomembno aktivno upravljanje naložb in njihove strukture. Kot poudarjajo v zavarovalnici bodo tudi v prihodnje ravnali kot dober gospodar, načelom dobrega korporativnega upravljanja pa sledili z namenom zaščite interesov zavarovalnice in vseh njenih deležnikov. »Temu načelu sledimo tudi pri dokapitalizaciji Abanke Vipa, zato odločitev za skrbni pregled ocenjujemo kot smiselno, saj bo deležnikom banke omogočila sprejemanje boljših odločitev v okvirju napovedane dokapitalizacije banke,« je še dodal Rakovec.

Prezentacija
Deli na:
Share on Google+