Domov » O nas » Obvladovanje prevar

Obvladovanje prevar

V Zavarovalnici Triglav smo sprejeli ničelno toleranco do prevar, s čimer jasno sporočamo našo zavezo k aktivnemu zagotavljanju poštenega, odgovornega in zakonitega poslovanja. Politika obvladovanja prevar je postavljena na treh stebrih: preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju prevar. Trije stebri obrambe pred prevarami segajo v vse procese delovanja naše zavarovalnice in omogočajo obravnavanje prevar v celotnem širokem spektru poslovanja zavarovalnice.

Z obvladovanjem zavarovalniških goljufij in drugih vrst kaznivih dejanj bomo poskrbeli za znižanje naših stroškov in stroškov naših zavarovancev. K večji učinkovitosti pri preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju prevar lahko prispevate tudi vi, tako da nas obvestite o poskusih ali izvedenih prevarah.

Sodelovanje zaposlenih pri preprečevanju zavarovalniških goljufij

Svoje zaposlene izobražujemo na področju preprečevanja in odkrivanja zavarovalniških goljufij. V program je vključenih več kot 1.500 zaposlenih na področju sklepanja zavarovanj in likvidacije škod. Izobraževanje je bistvenega pomena za osveščanje zaposlenih o negativnih posledicah goljufij in za vzpostavljanje ter negovanje kulture, v kateri zavarovalniške goljufije niso sprejemljive.

Služba za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar

Znotraj zavarovalnice deluje tudi posebna Služba za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar (SPORP), ki odgovarja neposredno upravi zavarovalnice. Na tem področju se zavarovalnica zgleduje po dobrih praksah sodobnih globalnih podjetij in deluje v skladu s smernicami svetovnih organizacij, kot sta ACFE in IAIS. SPORP se sicer ukvarja s preprečevanjem, odkrivanjem in raziskovanjem tudi drugih vrst kaznivih dejanj, kjer bi lahko zunanji udeleženci zavarovalnico oškodovali. Razdelimo jih po naslednjih področjih:

  • protipravno prisvajanje premoženja (goljufije, zatajitve, zloraba položaja, izdaja poslovnih skrivnosti …)
  • koruptivna ravnanja (neupravičeno sprejemanje in dajanje daril, podkupnine, zloraba tujega premoženja …)
  • ponarejanje poslovnih knjig (ponarejanje ali uničenje poslovnih listin, utaja davka …)

Napredni računalniški sistem za odkrivanje in raziskovanje vseh vrst kaznivih dejanj

Za učinkovit boj proti zavarovalniškim goljufijam in vsem ostalim kaznivim dejanjem, s katerimi se srečuje naša družba, smo implementirali napredno računalniško rešitev. Z njo si pomagamo pri preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju prevar. Gradniki programa (kot je npr. i2) so standardni izdelki v globalnih industrijskih sektorjih, uporablja pa jih več kot 4500 organizacij po svetu (zavarovalne družbe, banke, obveščevalne službe, policija, vojska, uradi za preprečevanje pranja denarja itn.).


 

Osveščevalna kampanja o goljufijah

Zavarovalniške goljufije ne škodijo samo zavarovalnici, ampak višajo premije tudi našim zavarovancem. Zato smo se odločili, da tudi njih seznanimo s to problematiko in jim pokažemo, kako nam lahko pomagajo v boju proti zavarovalniškim goljufijam.

Predstavitev kampanje

S kampanjo bi radi opozorili na škodljive posledice zavarovalniških goljufij ter naše zavarovance in zaposlene spodbudili, da jih pomagajo preprečevati za dobro vseh nas. Zavarovalniške goljufije so kaznivo dejanje.

Cilji kampanje so:

  • seznanjanje ljudi s problematiko prevar
  • predstavitev negativnih posledic zavarovalniških goljufij
  • prikaz uspešnosti zavarovalnice pri odkrivanju goljufij

Strokovni posvet o zavarovalniških goljufijah

V okviru kampanje smo 14. maja 2013 izvedli strokovni posvet o zavarovalniških goljufijah, s katerim smo želeli spodbuditi strokovno razpravo o zavarovalniških goljufijah in dodatno prispevati k osveščanju širše javnost o tej problematiki. Na posvetu smo predstavili izsledke raziskave o percepciji in razumevanju posledic zavarovalniških goljufij, na okrogli mizi pa s strokovnjaki spregovorili o različnih vidikih zavarovalniških goljufij.

Več o posvetu:

Naj domišljije ne postanejo goljufije

Večino poskusov prevar združuje bujna domišljija in domiseln načrt za izvedbo prevare, ki včasih vključuje tudi sodelovanje zaposlenih v zavarovalnicah. Škodni cenilci se tako srečujejo z domiselnimi zgodbicami, kakršna je v spodnjem videu s Severino.