Domov » O nas » Skupina Triglav » Družbe Skupine Triglav » Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Vizitka družbe  
Sedež Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
Predsednik Uprave  Igor Kušar 
Člani nadzornega sveta  Simona Kozjek
Meta Berk Skok 
Telefon 01 300 73 00
Faks  01 300 73 50
Spletni naslov  http://www.triglavskladi.si/
Naslov e-pošte  info@triglavskladi.si
Dejavnost  Upravljanje vzajemnih skladov
Delež v kapitalu  67,50 %
Delež glasovalnih pravic  100,00 %