Domov » O nas » Skupina Triglav » Družbe Skupine Triglav » Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Vizitka družbe  
Sedež Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
Predsednik Uprave  Benjamin Jošar
Člani nadzornega sveta  Andrej Slapar
Meta Berk Skok
Blaž Kmetec
Telefon 01 300 73 00
Faks  01 300 73 50
Spletni naslov  http://www.triglavskladi.si/
Naslov e-pošte  info@triglavskladi.si
Dejavnost  Upravljanje vzajemnih skladov
Delež v kapitalu  67,50 %
Delež glasovalnih pravic  100,00 %