Domov » O nas » Skupina Triglav » Družbe Skupine Triglav » Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.
Vizitka družbe  
Sedež Dunajska cesta 22 , 1000 Ljubljana, Slovenija 
Predsednik uprave mag. Mitja Selan
Član uprave Aleš Vahčič
Člani nadzornega sveta Ksenija Zajc
Nataša Novak Priveršek
Uroš Ivanc
Blaž Jakič
Telefon  01 474 44 40
Faks  01 231 77 85
Spletna stran www.triglav-upravljanje.si
Naslov e-pošte  info-nep@triglav.si
Dejavnost  Upravljanje nepremičnin
Delež v kapitalu  100 %
Delež glasovalnih pravic 100 %