Domov » O nas » Skupina Triglav » Družbe Skupine Triglav » Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
Vizitka družbe  
Sedež Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale, Slovenija 
Direktor  Edvard Kranjčič 
Člani nadzornega sveta dr. Barbara Smolnikar
dr. Lidija Breznik
Matjaž Novak
Telefon 01 724 66 50
Faks  01 724 66 75
Spletni naslov  www.triglav-svetovanje.si
Naslov e-pošte  info@triglav-svetovanje.si
Dejavnost  zavarovalno zastopanje 
Delež v kapitalu 100.00 % 
Delež glasovalnih pravic  100.00 %