Domov » O nas » Skupina Triglav » Družbe Skupine Triglav » Skupna pokojninska družba, d.d.

 

Vizitka družbe  
Sedež Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Predsednik Uprave Aljoša Uršič
Člani nadzornega sveta Tadej Čoroli
Miran Kalčič
Miha Grilec
Barbara Smolnikar
Vesna Vodopivec
Jaka Kirn
Tomaž Jontes
Borut Simonič
 
Telefon  01 47 00 840 ali 080 80 87
Faks  01 47 00 853
Spletna stran www.skupna.si
Naslov e-pošte  info@skupna.si
Dejavnost  Dejavnost pokojninskih skladov
Delež v kapitalu  100 %
Delež glasovalnih pravic 100 %