Domov » O nas » Skupina Triglav » Družbe Skupine Triglav » Triglav osiguranje - BIH
Vizitka družbe  
Sedež Dolina 8, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina      
Predsednik Uprave Edib Galijatović
Člani nadzornega odbora Tedo Djekanović
Janko Šemrov
Matej Gostiša
Aleš Levstek
Uroš Cvetko
Telefon + 387 33 252 110
Faks + 387 33 252 179
Spletni naslov http://www.triglav.ba/
Naslov e-pošte info@triglav.ba
Dejavnost Zavarovanje
Delež v kapitalu 98,87 %
Delež glasovalnih pravic 78,71 %