Domov » O nas » Skupina Triglav » Strategija poslovanja

Strategija Skupine Triglav 2017- 2020

Skupino Triglav aktivno razvijamo v sodobno, inovativno in dinamično zavarovalno- finančno skupino, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.

Vizija Skupine Triglav za leto 2020

Dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja. Hkrati poslujemo dobičkonosno in varno.

 

Poslanstvo

Ustvarjamo varnejšo prihodnost. Ustvarjamo jo za vse naše deležnike. Naš razvoj je odgovoren in trajnostno naravnan. Temelj zanj je ekipa več kot pet tisoč zaposlenih, ki zavzeto, strokovno in predano uresničuje naše poslanstvo.

 

Vrednote

Naše vrednote so del korporacijske kulture, vsakodnevno jih uresničujemo v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem. Vodijo nas in povezujejo ter so obenem pomemben del naše razlikovalnosti.

 

  • Varnost. Skrbimo za naše stranke in njihove najbližje. S kakovostnimi zavarovanji in storitvami ter z upravljanjem premoženja povečujemo njihovo finančno varnost. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja.
  • Odgovornost. Prevzemamo odgovornost in jo pričakujemo od naših partnerjev. Odgovorni smo do ljudi, naravnega in družbenega okolja ter do lastnikov. Na voljo smo pravočasno in zanesljivo. Ravnamo, kot bi bili sami stranke.
  • Strokovnost. Visoko strokovno usposobljeni zaposleni smo nosilci razvoja kakovostnih in celovitih zavarovalno-finančnih storitev.
  • Enostavnost. Verjamemo, da je enostavnost prednost in si skupaj prizadevamo zanjo.
  • Sodobnost. Osredotočenost na stranke in tehnološki razvoj nas spodbujata k uvajanju naprednih pristopov k poslovanju. Poslovne izzive sodobnega časa presegamo z odprtostjo do notranjih in zunanjih idej, z razumevanjem različnosti, sodelovanjem in posluhom za potrebe vseh generacij. Odgovorno razvijamo in preizkušamo inovativne rešitve. Tudi neuspehe sprejemamo odgovorno in v duhu napredovanja k novim rešitvam.

 

Strankam prilagojeno poslovanje v smeri digitalizacije, vsekanalnega pristopa in asistenčnih storitev 

Glavni strateški dejavnosti Skupine sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Ob izteku strateškega obdobja bomo na obstoječih trgih v regiji jugovzhodne Evrope vodilni ponudnik inovativnih in celovitih zavarovalno – storitvenih produktov ter upravljanja premoženja.

 

V centru vseh naših aktivnosti so naše stranke, ki jih spremljamo individualno in na celotni vseživljenjski uporabniški poti. Njim in njihovim spremenjenim potrebam prilagajamo naše vse bolj digitalizirane procese ter zanje razvijamo inovativne storitve in produkte. Stremimo k temu, da so enostavni in na voljo vsekanalno, torej z uporabo spleta tradicionalnih in digitalnih pristopov. Našo zavarovalno ponudbo vse bolj nadgrajujemo z asistenčnimi storitvami.

 

V naši drugi dejavnosti, upravljanju premoženja, smo strateško usmerjeni v povečevanje obsega sredstev v upravljanju oziroma deleža premoženja, ki ga upravljamo za posamezno stranko.

 

Uspešno in donosno poslovanje ob krepitvi konkurenčnih prednosti Skupine Triglav

Naše finančno stabilno poslovanje bo donosno in usmerjeno v povečevanje vrednosti Skupine Triglav. V osnovni zavarovalni dejavnosti bo naše poslovanje dolgoročno dobičkonosno, povprečni ciljni kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj bo znašal okoli 95%. V letu 2020 bo dobičkonosnost kapitala (ROE) Skupine presegala 10 odstotkov. Učinkovito in celovito bomo obvladovali tveganja, zagotavljali stroškovno učinkovitost, finančno stabilnost in kapitalsko ustreznost Skupine. Ohranili bomo pridobljene bonitetne ocene v območju A. Kriteriji dividendne politike in smernice na področju upravljanja s kapitalom Skupine Triglav ostajajo nespremenjeni.

 

Pri svojem delovanju bomo uporabljali in krepili konkurenčne prednosti Skupine Triglav. Imamo močno, zaupanja vredno blagovno znamko, obsežen portfelj uporabnikov naših storitev in produktov ter razvejane in razvite prodajne poti. Slovimo po kakovostni paleti produktov in storitev ter hitrem reševanju škod. Od konkurentov nas pomembno loči tudi odnos do trga. Naša usmerjenost v trge regije je dolgoročna, zato aktivno in odgovorno vlagamo v trg in v odnose z deležniki v regiji.

 

Skupina Triglav v regiji in širše

Skupina ostaja prisotna v šestih državah jugovzhodne Evrope, kjer se bomo razvijali organsko, v primeru ustreznih priložnosti pa ne izključujemo morebitnih prevzemov. V regiji, kjer poslujemo, pričakujemo dolgoročno pospešeno rast zavarovalnih trgov in posledično povečevanje deleža skupne premije, ki ga Skupina obračuna na trgih izven Slovenije. Trge regije nameravamo še naprej razvijati, investirali bomo predvsem v tiste dele zavarovalne dejavnosti, kjer pričakujemo največje stopnje rasti (življenjska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja). Razvijali bomo digitalne modele poslovanja, ki nam bodo omogočali vstop v trge izven obstoječe regije. Skupina bo vzpostavljala strateška partnerstva s podjetji, katerih dejavnosti dopolnjujejo poslovni model Skupine Triglav.

 

Optimalna organizacijska struktura Skupine Triglav

Uveljavljamo vse bolj gibko organizacijsko strukturo Skupine Triglav, ki zagotavlja uspešno ravnotežje med stabilnostjo in dinamičnostjo ter s tem znižujemo strateška in druga tveganja. Na ravni Skupine bomo tudi v prihodnje izkoriščali sinergije in optimizirali stroške poslovanja, uveljavljali bomo tudi celovit sistem inoviranja v organizaciji.

Deli na:
Share on Google+