Domov » O nas » Zgodovina

Zgodovina Zavarovalnice Triglav – 119 let tradicije

V Skupini Triglav črpamo inspiracijo iz 119-letne zgodovine zavarovalništva. Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se je postopoma razvila Zavarovalnica Triglav, je bila ustanovljena leta 1900.

Zgodovina Skupine Triglav

1900
1902

Zgodovina družbenega okolja

Ustanovna leta Ustanovni občni zbor Vzajemne zavarovalnice iz Ljubljane, prve slovenske zavarovalnice, ki je bila ustanovljena z domačim kapitalom je bil 5. julija 1900. Ustanovni kapital je znašal 100.000 tedanjih avstrijskih kron, zagotovil pa ga je ljubljanski škof dr. Anton Bonaventura Jeglič. Prvi predsednik ...

Vzajemne zavarovalnice in eden od njenih ustanoviteljev je bil Ivan Vencajz, cesarsko-kraljevi sodni svetnik, državni poslanec in posestnik.
 
Zavarovalnica je z delovanjem pričela 1. avgusta 1900, prva polica pa je bila izdana 12. julija z veljavnostjo 1. avgusta. Sprva je začela poslovati na področju požarnih zavarovanj ter zavarovanj zvonov. Za razliko od zastopstev tujih zavarovalnic, ki so delovale v Ljubljani in so poudarjale velikost in dobiček, je delovanje Vzajemne temeljilo na:
 

  • vzajemnem značaju dela in neprofitnih ciljih poslovanja ter
  • načelu kdor hitro da, dvakrat da.
Več
Podelitev prve Nobelove nagrade 25 % vseh prodanih avtomobilov je bilo na električni pogon. Leta 1900 so bile podeljene prve Nobelove nagrade.
Postavitev na noge

V prvih letih delovanja se je Vzajemna srečala z veliko nenaklonjenostjo konkurenčnih zavarovalnic, ki so kot odgovor na njeno ustanovitev spustile premije, povečale zastopniško mrežo, dvignile zastopniške provizije itd. Hkrati so prepričevale pozavarovalnice, da niso prevzemale pozavarovanj za Vzajemno, zato je le ta morala poiskati pozavarovanje na Češkem.

V nekdanji Avstro-Ogrski monarhiji je tako Vzajemna poslovala predvsem v slovenskem prostoru (zastopniško mrežo je razvijala na območju Kranjske, Štajerske, Goriške, Tržaškem in v Istri) in v prvih desetih letih doživela velik razmah poslovanja. Sam začetek prve svetovne vojne ni zaustavil njenega delovanja, hud udarec pa ji je bil zadan leta 1915, ko je Goriška postala prizorišče vojne vihre in je morala prenehati z delovanjem na tem področju. V letu 1918 je Slovenija izgubila Primorsko z Istro, del Notranjske, del Štajerske in Koroško. Prišlo je do razpada Avstro-Ogrske monarhije in ustanovitve Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Več
1903
1918
Prvi polet z letalom Leta 1903 sta brata Wright opravila prvi uspešen letalski let, v Angliji pa je bila izdana prva avtomobilska tablica z registrsko številko A1.  V tovarni Ford so leta 1913 uvedli prvi tekoči trak.
Rast in širitev

Ob koncu prve svetovne vojne se je Vzajemna zavarovalnica soočala z visoko inflacijo in z izgubo portfelja. Zato je morala za svoj obstanek uvajati nove zavarovalne produkte. Leta 1919 je izdala prvo polico življenjskega zavarovanja, leta 1926 uvedla zavarovanje stekla, 1930 je uvedla zavarovanje vloma in...
 

leta 1931 zavarovanje jamstva, nezgode in kaska. Pričela je širiti svoje poslovanje tudi na območje Države SHS, ki je bilo kasneje vključeno v Kraljevino Jugoslavijo. Od leta 1918 do 1936 se je zavarovalništvo v Kraljevini Jugoslaviji razvijalo brez enotne zakonodaje, ki bi veljala za vso državo. K večjemu redu na področju zavarovalništva je prispevala Uredba o nadzoru nad zavarovalnimi podjetji in leta 1937 izdani Zakon o gospodarskih zadrugah. Do začetka druge svetovne vojne se je število zavarovalnic v Sloveniji postopoma zmanjševalo. V začetku druge svetovne vojne je bilo v Sloveniji trinajst zavarovalnic od tega osem slovenskih. Konec leta 1941 je večina zavarovalnic zaradi okupacije morala prenesti svoje listine na italijanske, nemške in avstrijske zavarovalnice.

Več
1919
1944
Med obema svetovnima vojnama Leta 1919 se je pričela Versajska mirovna konferenca, s čimer se je uradno končala končala 1. svetovna vojna. Istega leta je bila potrjena Einsteinova teorija relativnosti.
Centralno upravljanje

Marca leta 1945 so bile podržavljene zavarovalnice na podlagi posebnega odloka združene v Državni zavod za zavarovanje in pozavarovanje, ki se je leta 1946 preimenoval v Državni zavarovalni zavod, ki je deloval do leta 1947. Vzajemna zavarovalnica, ki se je izognila združitvi v Državni zavod za...
 

zavarovanje in pozavarovanje se je 16. julija 1945 preimenovala v Zavarovalni zavod Slovenije FLRJ. Njen obseg poslovanja se je razširil že leta 1946, ko se je Zavarovalni zavod Slovenije priključil Državnemu zavarovalnemu zavodu. Državni zavarovalni zavod je  imel sedež v Beogradu in pri njemu je bilo zavarovano vse državno in drugo premoženje in je v tej obliki posloval vse do leta 1961.

Več
1945
1961
Po drugi svetovni vojni Končana je 2. svetovna vojna. Leta 1946 je ustanovljen UNICEF.
Decentralizirano zavarovanje

To je obdobje navidezne konkurence, ko je Državni zavarovalni zavod formalno prenehal poslovati in je iz njegovih podružnic nastalo na področju Slovenije štirinajst samostojnih zavarovalnic in Zavarovalna skupnost za LR Slovenijo. Kljub temu so v praksi ostali monopol, prisilno zavarovanje družbenega premoženja in centralizirano izravnavanje nevarnosti.

1962
1967
Leta 1962 je satelit Telstar prenesel prvi čezoceanski televizijski signal v živo.
Poslovno zavarovalstvo Spoznanje, da je za solidno izravnavo rizikov potrebna večja zavarovalnica, je kmalu pripeljalo do združitve manjših zavarovalnic z območja Slovenije in Hrvaške v dve komercialni zavarovalnici -  Zavarovalnico Sava s sedežem v Ljubljani in Zavarovalnico Maribor s sedežem v Mariboru, ki sta poslovali po...
načelih prostega trga. Zavarovalnica Sava se je leta 1973 začela ukvarjati tudi s pozavarovanjem. Leta 1976 sta se Zavarovalnica Sava in Zavarovalnica Maribor združili v Zavarovalno skupnost Triglav s sedežem v Ljubljani. V tem obdobju je bila ustanovljena tudi Pozavarovalna skupnost Sava, kot prva specializirana pozavarovalnica v Sloveniji.
Več
1968
1976
Leto 1968 so zaznamovali študentski nemiri v Evropi.
Liberalizacija zavarovalništva Leta 1976 je bil sprejet Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, kar je omogočilo začetek obdobja liberalizacije zavarovalstva, brez zavarovalnega nadzora, ki je trajalo do leta 1990. Zavarovalna skupnost Triglav je bila v tem obdobju edina slovenska zavarovalna organizacija v...
Sloveniji s 95 odstotnim tržnim deležem in tretja največja zavarovalnica v Jugoslaviji. Zavarovalnice v Sloveniji so delovale po načelu vzajemnosti in solidarnosti.

Več
1977
1990
Padec Berlinskega zidu Leta 1977 je predstavljen GPS sistem. Leto 1989 zaznamuje liberalizacija držav vzhodnega bloka, ki vrhunec doseže s padcem Berlinskega zidu novembra 1989.
Preoblikovanje zavarovalnice v delniško družbo in širitev poslovanja Leta 1990 se je Zavarovalna skupnost Triglav preoblikovala v delniško družbo12. decembra 1990 je bila ustanovljena Zavarovalnica Triglav, d.d., ki je kot zavarovalna delniška družba pričela poslovati 1. januarja 1991. Tako se je zavarovalna skupnost preoblikovala v gospodarski subjekt, katerega namen...

je bil izvajanje zavarovanja s ciljem ustvarjanja dobička. Območna skupnost Beograd je že julija 1990 dobila dovoljenje za ustanovitev svoje zavarovalne delniške družbe Kopaonik, novembra istega leta pa so dovoljenje dobile tudi območne enote Koper, Maribor in Novo mesto, ki so se osamosvojile in se oblikovale kot samostojne zavarovalnice (Adriatic, Zavarovalnica Maribor in Zavarovalnica Tilia).

 

Na območju Republike Hrvaške je Zavarovalnica Triglav šele leta 1993 vpisala v register Zavarovalnico Istra osiguranje, d.d. (pripojene je imela vse območne enote Zavarovalnice Trigalv v Republiki Hrvaški), ki se je kasneje preimenovala v Sava osiguranje, d.d., oz. v sedanjo Triglav osiguranje, d.d., s sedežem v Zagrebu na Hrvaškem.

 

Leta 1994 je bila ustanovljena Triglav družba za upravljanje, d.o.o. in leta 1998 Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., ki je s poslovanjem pričela leta 1999 (nekdanja Pozavarovalna skupnost Sava oz. Pozavarovalnica Sava d.d.).

Več
1990
1999
Začetki interneta Tim Barnes Lee leta 1990 objavi prvo www stran na internetu. Leto kasneje Slovenija postane samostojna država.
Intenzivna internacionalizacija in širitev skupine

Leta 2000 je Zavarovalnica Triglav pričela intenzivno širiti svoje poslovanje. Tega leta je vstopila na področje bančništva in kupila večinski delež Abanke, d.d., ter pričela širiti poslovanje na tuja tržišča.

Leta 2000 je bila ustanovljena podružnica na Češkem, Triglav Pojišt'ovna, a.s., v Brnu. Leta 2001 je Zavarovalnica Triglav, d.d., postala največja lastnica Triglav BH Osiguranja, d.d. iz Sarajeva v Bosni in Hercegovini (sedaj Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo). Novembra leta 2002 je bila ustanovljena Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d., ki je bila preoblikovana iz življenjske zavarovalnice Concordia d.d. (ustanovljena leta 1994). Leta 2006 je Zavarovalnica Triglav, d.d., povečala lastniški delež v največji črnogorski zavarovalnici, Lovćen osiguranje,a.d., Podgorica in kupila kapitalski delež v srbski zavarovalnici Triglav Kopaonik, a.d.o. iz Beograda (sedaj Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd). V letu 2007 sta se Skupini Triglav pridružila še Triglav Krajina Kopaonik, a.d.o. (sedaj Triglav osiguranje, a.d., Banja Luka) iz Banja Luke v Republiki Srbski  in makedonski Vardar osiguruvanje, a.d. (zdaj Triglav Osiguruvanje, AD, Skopje).

Več
2000
2007
Razvozlan je človeški genom Slovenska nogometna reprezentanca je zaigrala na Evropskem prvenstvu v nogometu Euro 2000. Istega leta je bil prvič objavljen zapis človeškega genoma.
Kotacija na borzi

Leta 2008 so delnice Zavarovalnice Triglav pričele kotirati na Ljubljanski Borzi. Istega leta je zavarovalnica pridobila bonitetno oceno «A» priznane bonitetne agencije Standard & Poor's Rating Services, v letu 2013 pa je Skupina Triglav pridobila tudi bonitetno oceno agencije AM Best. Od leta 2009 se Zavarovalnica Triglav osredotoča na dobičkonosnost osnovne dejavnosti, preudarno selekcijo zavarovalnih rizikov ter preko konsolidacije funkcij in prenosa znanja želi najbolje izkoristiti potenciale obstoječih trgov. Razvija tudi učinkovit sistem obvladovanja tveganj.

Leta 2014 je bila  na področju vodenja in upravljanja odvisnih družb v Skupini Triglav izvedena obsežna reorganizacija, ki daje osrednjo vlogo družbi Triglav INT, d.d. (v nadaljevanju TINT). Družba TINT je bila ustanovljena leta 2010 in od takrat do začetka februarja so bili nanjo preneseni lastniški deleži Zavarovalnice Triglav v zavarovalnih odvisnih družbah zunaj Slovenije. TINT je bil do leta 2014 pravni lastnik odvisnih zavarovalnih družb, vendar je njihovo upravljanje izvajala matična družba. Po reorganizaciji upravljanja Skupine Triglav je krovna družba TINT prevzela izvajanje celotnega korporativnega upravljanja odvisnih zavarovalnih družb zunaj Slovenije.

 

V letu 2015 je bil izveden prevzem Skupne pokojninske družbe, d.d., pripojitev hčerinske družbe Triglav Naložbe, d.d., matični družbi, pripojitev hčerinske družbe Slovenijales, d.d., k hčerinski družbi Triglav, Upravljanje nepremičnin. in prodaja češke zavarovalnice Triglav Pojišt’ovna a.s., Brno.

 

Skupina Triglav je leta 2018 podpisla pogodbo o nakupu hrvaške pokojninske zavarovalnice Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo in s tem vstopila na hrvaški trg pokojninskih zavarovanj. Na slovenskem zavarovalnem trgu pa je z nakupom preostalega, 28,1-odstotnega lastniškega deleža Skupne pokojninske družbe, postala njena 100-odstotna lastnica.

 

Zavarovalnica Triglav, d.d. je vstopila na makedonski trg pokojninskih zavarovanj marca 2019, kjer je ustanovila družbo za upravljanje z obveznimi in prostovoljnimi pokojninskimi skladi Triglav penzisko društvo, a.d.. Družba za upravljanje Triglav Skladi je aprila 2019 postala lastnica družbe ALTA Skladi. Skupina Triglav tako postaja vodilni ponudnik vzajemnih skladov na slovenskem trgu, s čimer nadaljuje krepitev dejavnosti upravljanja premoženja, ki je poleg zavarovalništva drugi ključni steber poslovanja.

 

Danes je Skupina Triglav vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji, regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi, kjer razvija in utrjuje svoje poslovanje.

Več
2008
2019
Svetovna finančna kriza

Leta 2008 se prične svetovna finančna kriza.
 

Leta 2012 je padalec Felix Baumgartner postal prvi človek, ki je brez vozila prebil zvočni zid.


Izjemni dosežki slovenskega skakalca Petra Prevca v letih 2013-2016:

- na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju je osvojil srebrno in bronasto medaljo,

- v Vikersundu na Norveškem je z dolžino 250 metrov postavil svetovni rekord v smučarskih poletih,

- osvojil je tri male kristalne globuse v poletih,

- leta 2016 je osvojil veliki kristalni globus,

- štirikrat je bil imenovan za Slovenskega športnika leta in prejel je zlati red za zasluge Republike Slovenije za izjemne športne dosežke ter prispevek k uveljavljanju Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih mladim.