Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Medletno poročilo

Prenesi PDF (2,5 MB)

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,01 MB)

Devetmesečni rezultati Skupine Triglav

V prvih devetih mesecih leta je Skupina Triglav ustvarila 69,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Skupina je v zavarovalni dejavnosti dosegla rast premije na vseh svojih trgih in vseh segmentih zavarovanj (premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja) ter okrepila obseg sredstev strank v upravljanju.  V letu 2018 nadaljuje z izvajanjem usmeritev svoje strategije rasti in razvoja, s čemer so povezane tudi njene letošnje prevzemne aktivnosti.


 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem v devetih mesecih leta smo zadovoljni in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega rezultata.«


 

 

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji dne 14.11.2018 predsedniku uprave Andreju Slaparju podelil nov petletni mandat ter soglašal z njegovim predlogom in ponovni mandat potrdil članoma uprave Urošu Ivancu in Tadeju Čoroliju.


 

Več informacij v devetmesečnem poročilu 2018, sporočilu za javnost in prezentaciji za investitorje.

 

S&P in A.M.Best ponovno potrdili bonitetni oceni “A”

 

Več informacij v obvestilu o oceni S&P in obvestilu o oceni A.M.Best.

 

Srečanje z analitiki glede Skupine Triglav in Solventnosti II v letu 2017

Zavarovalnica Triglav je dne 21. 6. 2018 v poslovno-digitalnem centru Triglav LAB organizirala srečanje z analitiki na temo Skupina Triglav in Solventnost II v letu 2017. Podrobnejše informacije so razvidne v priloženi prezentaciji.
 

     

 

Fotografije
 

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2018

Skupina načrtuje dobiček pred obdavčitvijo med 80 in 90 milijoni evrov, konsolidirano kosmato zavarovalno premijo več kot 1 milijardo evrov in kombinirani količnik na ugodni ravni okoli 95 odstotkov. Poslovanje Skupine v letu 2018 bo predvidoma potekalo v izboljšanih makroekonomskih razmerah v regiji, hkrati pa je pričakovati povečano konkurenčnost zavarovalnih trgov in nadaljevanje znižanja donosov od naložb zaradi nizkih obrestnih mer. Skupina bo še naprej dosledno izvajala svojo strategijo 2017 – 2020 v smeri svoje vizije, da dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

 

 Več informacij v Načrtu Skupine Triglav za 2018.