Domov » Odnosi z vlagatelji

Poslovanje v prvi polovici 2017 uspešno

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem Skupine Triglav v prvem polletju smo zadovoljni. Upoštevaje predvidene razmere do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine dosežen v načrtovanem razponu. V leto 2017 smo vstopili z jasno začrtano strategijo. Naša vizija je, da dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno. Polovica leta je za nami in bila je v znamenju številnih aktivnosti, določenih v naši strategiji. Z delom nadaljujemo in prepričan sem, da sta energija in predanost ekipe Skupine, ki šteje več kot 5.000 članov, čvrsto jamstvo, da v interesu naših številnih delničarjev, sodelavcev in drugih deležnikov dosežemo načrtovano.»

 

Skupina Triglav je polletje 2017 zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 42,4 milijona evrov in čistim dobičkom v višini 36,1 milijona evrov. Skupina je dobro kapitalizirana, kar izkazuje količnik kapitalske ustreznosti, ki je konec 2016 znašal 246 odstotkov.

 

Konsolidirana premija je znašala 547,8 milijonov evrov, 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V premoženjskih zavarovanjih se je premija povečala za 8 odstotkov, v segmentu življenjskih zavarovanj za 6 odstotkov in v segmentu zdravstvenih zavarovanj za 14 odstotkov. Poslovanje Skupine je bilo uspešno na vseh trgih Skupine. Na slovenskem trgu je dosežena povprečna premijska rast 7 odstotkov in na trgih izven Slovenije 12 odstotkov.

 

Kosmati zneski škod Skupine Triglav so znašali 314,2 milijonov evrov (4 odstotna rast), kar je predvsem posledica povečanja zavarovalnega portfelja ter povečane škodne pogostnosti. Prav tako so na letošnje poslovanje imeli določen vpliv tudi množični škodni dogodki, njihova skupna vrednost je znašala 13,1 milijona evrov. Kljub povečanju škodnega količnika je dosežen kombinirani količnik Skupine v višini 95,5 odstotkov ugoden in na ravni njegove povprečne ciljne vrednosti strateškega obdobja.

 

Skupina je v zahtevnih razmerah na kapitalskih trgih upravljala s finančnimi naložbami v vrednosti 3.062,5 milijona evrov skladno s svojo relativno konzervativno naložbeno politiko. Doseženi donosi od finančnih naložb so bili za 13 odstotkov višji kot lani, kar je posledica tudi nekaterih enkratnih dogodkov v lanskem in letošnjem letu.

 

 

Skupini Triglav Zlata plaketa za odnose z investitorji v letu 2016 v regiji Adrija

V izboru za družbo z najboljšimi odnosi z investitorji (IR) je sodelovalo 25 podjetij, udeležencev 6. Regionalne investicijske konference v organizaciji Beograjske borze in investicijske banke WOOD & Company. Analizo so izvedli s pomočjo 35 meril odprtosti družb do investicijske javnosti. Komisija Beograjske borze, ki so jo sestavljali štirje analitiki in univerzitetni profesor, je analizirala zbrane rezultate in odločila, da Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji v letu 2016 prejme Skupina Triglav. Več …