Domov » Odnosi z vlagatelji

Potrjena dividenda 2,50 evra bruto na delnico, poslovanje v prvem četrtletju 2017 uspešno

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Z novo strategijo se spreminjamo v skupino, ki razvija nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno. V središče vseh aktivnosti še bolj izrazito postavljamo naše stranke in njihove potrebe. S poslovanjem v prvem četrtletju smo zadovoljni. Skupina je primerjalno z lanskim enakim obdobjem povečala svoj zavarovalni portfelj, pridobila nove stranke, razširila obseg zavarovanosti pri obstoječih strankah in dosegla dobre poslovne rezultate. Upoštevaje predvidene razmere poslovanja do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu med 70 in 80 milijoni evrov.»

 

Poslovni rezultati v prvem trimesečju 2017:  Čisti dobiček Skupine Triglav 22,3 milijona evrov,  dobiček pred obdavčitvijo 25,5 milijona evrov, več informacij o poslovanju v prvem četrtletju 2017 v poročilu in prezentaciji za vlagatelje.

 

42. skupščina Zavarovalnice Triglav (več informacij v zavihku in objavi Ljubljanske borze):

  • Datum skupščine: torek, 30. 5. 2017, ob 14.00 uri.
  • Višina dividende: 2,50 EUR bruto na delnico.
  • Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende: četrtek, 15. 6. 2017.
  • Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende: sreda, 14. 6. 2017.
  • Datum izplačila dividend: petek, 16. 6. 2017.

 

Strategija 2017 - 2020: Skupina Triglav je za naslednje štiriletno obdobje začrtala svojo pot v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji. Glavni poudarek njene nove strategije je strankam prilagojeno poslovanje v smeri digitalizacije, vsekanalnega pristopa in asistenčnih storitev. Skupina ohranja zavarovalništvo in upravljanje premoženja kot dva stebra poslovanja, in slednjega bo dodatno krepila. Ohranja svojo prisotnost na obstoječih trgih regije in namerava vanje še naprej odgovorno in aktivno vlagati.

 

 

Skupini Triglav Zlata plaketa za odnose z investitorji v letu 2016 v regiji Adrija

V izboru za družbo z najboljšimi odnosi z investitorji (IR) je sodelovalo 25 podjetij, udeležencev 6. Regionalne investicijske konference v organizaciji Beograjske borze in investicijske banke WOOD & Company. Analizo so izvedli s pomočjo 35 meril odprtosti družb do investicijske javnosti. Komisija Beograjske borze, ki so jo sestavljali štirje analitiki in univerzitetni profesor, je analizirala zbrane rezultate in odločila, da Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji v letu 2016 prejme Skupina Triglav. Več …