Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Medletno poročilo

Prenesi PDF (2,51 MB)

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,02 MB)

V prvem polletju 2018 rast premije na vseh trgih in segmentih, ocena letnega dobička potrjena

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Poslovanje v prvi polovici leta je bilo dinamično, ob dobri premijski rasti so nanj vplivali tudi množični škodni dogodki in znižani donosi od naših naložb. Z vidika letnih in strateških ciljev smo z doseženim zadovoljni. Na vseh naših trgih in v obeh naših dejavnostih smo dosledno nadaljevali z aktivnostmi strategije rasti in razvoja. V središču naših aktivnosti so naše stranke, njim prilagajamo naše poslovanje, digitaliziramo in poenostavljamo procese, razvijamo celovite zavarovalno-storitvene produkte ter vsekanalni pristop do njih. Verjamem, da so energija, znanje in zavzetost naše ekipe preko 5 tisoč sodelavk in sodelavcev dobra podlaga, da uspešno dosežemo, kar smo si zastavili.«

 

Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria, je v prvem polletju leta ustvarila 35,6 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo. V zavarovalni dejavnosti je dosegla rast premije na vseh svojih trgih in v vseh treh segmentih zavarovanj (premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja), v dejavnosti upravljanja premoženja strank pa je okrepila obseg sredstev v upravljanju. Na rezultat, ki je primerjalno z lanskim nižji (indeks 84), so vplivali tudi množični škodni dogodki in nižji donosi od finančnih naložb v letošnjem letu. Tovrstne razmere poslovanja so bile ustrezno upoštevane v načrtih za leto 2018. Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta, Skupina ob polletju potrjuje načrtovani razpon letnega dobička. V prvi polovici leta je Triglav dosledno izvajal aktivnosti strategije rasti in razvoja, ki med drugim vključujejo krepitev položaja Skupine kot vodilnega upravljalca premoženja v regiji. S tem je povezan tudi njen letošnji nakup večinskega deleža družbe Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo na hrvaškem trgu pokojninskih zavarovanj.

 

Več informacij v polletnem poročilu 2018 in prezentaciji za investitorje.

 

Srečanje z analitiki glede Skupine Triglav in Solventnosti II v letu 2017

Zavarovalnica Triglav je dne 21. 6. 2018 v poslovno-digitalnem centru Triglav LAB organizirala srečanje z analitiki na temo Skupina Triglav in Solventnost II v letu 2017. Podrobnejše informacije so razvidne v priloženi prezentaciji.
 

     

 

Fotografije
 

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2018

Skupina načrtuje dobiček pred obdavčitvijo med 80 in 90 milijoni evrov, konsolidirano kosmato zavarovalno premijo več kot 1 milijardo evrov in kombinirani količnik na ugodni ravni okoli 95 odstotkov. Poslovanje Skupine v letu 2018 bo predvidoma potekalo v izboljšanih makroekonomskih razmerah v regiji, hkrati pa je pričakovati povečano konkurenčnost zavarovalnih trgov in nadaljevanje znižanja donosov od naložb zaradi nizkih obrestnih mer. Skupina bo še naprej dosledno izvajala svojo strategijo 2017 – 2020 v smeri svoje vizije, da dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

 

 Več informacij v Načrtu Skupine Triglav za 2018.