Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Medletno poročilo

Prenesi PDF (2,51 MB)

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,02 MB)

Skupina Triglav kupuje slovensko družbo za upravljanje ALTA Skladi

Triglav Skladi, družba Skupine Triglav, je s prodajalcem ALTA Skupina dne 21. 9. 2018 podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža družbe ALTA Skladi, družbe za upravljanje. Pogodba je sklenjena pod odložnimi pogoji, med drugim tudi pridobitve soglasja s strani regulatorjev. Višina kupnine brez prilagoditve za neto dolg znaša 21,7 milijonov evrov, pri čemer je del kupnine pogojen z bodočimi vplačili v sklade prevzete družbe. Nakup je skladen s strateško usmeritvijo Skupine Triglav, da v strateškem obdobju do 2020 nadaljuje s krepitvijo dejavnosti upravljanja premoženja, ki je poleg zavarovalništva drugi ključni steber poslovanja Skupine Triglav. Več v obvestilu.

Skupina Triglav postaja 100-odstotna lastnica Skupne pokojninske družbe

Nakup Triglavu omogoča učinkovito konsolidacijo njegovega segmenta pokojninskih zavarovanj v Sloveniji, več v obvestilu.

 

Ponovno potrjena visoka bonitetna ocena »A« s srednjeročno stabilno napovedjo

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je 7. 9. 2018 Skupini Triglav ter s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Po navedbah S&P ponovna potrditev visoke ocene izraža vodilni položaj Skupine Triglav na slovenskem rastočem trgu in na področju regije, njeno stabilno in dobro poslovanje v zadnjih letih ter trdno kapitalsko ustreznost, ki temelji na dobrem upravljanju s tveganji.

Več informacij v obvestilu

 

V prvem polletju 2018 rast premije na vseh trgih in segmentih, ocena letnega dobička potrjena

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Poslovanje v prvi polovici leta je bilo dinamično, ob dobri premijski rasti so nanj vplivali tudi množični škodni dogodki in znižani donosi od naših naložb. Z vidika letnih in strateških ciljev smo z doseženim zadovoljni. Na vseh naših trgih in v obeh naših dejavnostih smo dosledno nadaljevali z aktivnostmi strategije rasti in razvoja. V središču naših aktivnosti so naše stranke, njim prilagajamo naše poslovanje, digitaliziramo in poenostavljamo procese, razvijamo celovite zavarovalno-storitvene produkte ter vsekanalni pristop do njih. Verjamem, da so energija, znanje in zavzetost naše ekipe preko 5 tisoč sodelavk in sodelavcev dobra podlaga, da uspešno dosežemo, kar smo si zastavili.«

 

Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria, je v prvem polletju leta ustvarila 35,6 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo. V zavarovalni dejavnosti je dosegla rast premije na vseh svojih trgih in v vseh treh segmentih zavarovanj (premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja), v dejavnosti upravljanja premoženja strank pa je okrepila obseg sredstev v upravljanju. Na rezultat, ki je primerjalno z lanskim nižji (indeks 84), so vplivali tudi množični škodni dogodki in nižji donosi od finančnih naložb v letošnjem letu. Tovrstne razmere poslovanja so bile ustrezno upoštevane v načrtih za leto 2018. Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta, Skupina ob polletju potrjuje načrtovani razpon letnega dobička. V prvi polovici leta je Triglav dosledno izvajal aktivnosti strategije rasti in razvoja, ki med drugim vključujejo krepitev položaja Skupine kot vodilnega upravljalca premoženja v regiji. S tem je povezan tudi njen letošnji nakup večinskega deleža družbe Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo na hrvaškem trgu pokojninskih zavarovanj.

 

Več informacij v polletnem poročilu 2018 in prezentaciji za investitorje.

 

Srečanje z analitiki glede Skupine Triglav in Solventnosti II v letu 2017

Zavarovalnica Triglav je dne 21. 6. 2018 v poslovno-digitalnem centru Triglav LAB organizirala srečanje z analitiki na temo Skupina Triglav in Solventnost II v letu 2017. Podrobnejše informacije so razvidne v priloženi prezentaciji.
 

     

 

Fotografije
 

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2018

Skupina načrtuje dobiček pred obdavčitvijo med 80 in 90 milijoni evrov, konsolidirano kosmato zavarovalno premijo več kot 1 milijardo evrov in kombinirani količnik na ugodni ravni okoli 95 odstotkov. Poslovanje Skupine v letu 2018 bo predvidoma potekalo v izboljšanih makroekonomskih razmerah v regiji, hkrati pa je pričakovati povečano konkurenčnost zavarovalnih trgov in nadaljevanje znižanja donosov od naložb zaradi nizkih obrestnih mer. Skupina bo še naprej dosledno izvajala svojo strategijo 2017 – 2020 v smeri svoje vizije, da dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

 

 Več informacij v Načrtu Skupine Triglav za 2018.