Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0.01 MB)

Dobro poslovanje v 2018, predlog dividende 2,50 evrov

Poslovanje Skupine Triglav v 2018 je bilo skladno s strateškimi usmeritvami, dosegla je 97,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 115) in povečala donosnost kapitala na 10,8 odstotka (v letu 2017 9,3 odstotka). Rezultati presegajo načrtovane, kar je predvsem posledica visoke rasti zavarovalne premije, ugodnega škodnega rezultata in nekaterih enkratnih dogodkov predvsem iz zadnjega četrtletja 2018. Obračunana kosmata zavarovalna premija v znesku 1.068 milijonov evrov je za 7 odstotkov večja kot leta 2017, skupina pa je dosegla njeno rast v vseh segmentih zavarovanj in na vseh trgih. Kombinirani količnik Skupine je znašal 91,8 odstotka. Naložbeni donosi - brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje - so bili za 29 odstotkov nižji kot v letu 2017, kar je posledica nadaljevanja razmer nizkih obrestnih mer na finančnih trgih.

Skladno z ocenami se je kapitalska ustreznost ob koncu leta 2018 gibala v ciljnem razponu, določenem s politiko upravljanja kapitala Skupine po metodologiji Solventnosti II. Uprava in nadzorni svet bosta predlagala skupščini delničarjev izplačilo dividend v višini  56.837.870,00  evrov oziroma 2,50 evrov bruto na delnico, kar predstavlja 70,3 odstotka konsolidiranega čistega dobička za leto 2018. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: »Predlagana dividenda je v skladu z našo dividendno politiko, ki je vzdržna in hkrati atraktivna. Z njo na uravnotežen način zagotavljamo dolgoročno finančno stabilnost skupine, omogočamo njeno rast in razvoj ter hkrati izplačujemo privlačne dividende našim delničarjem

Skladno s finančnim koledarjem je predviden datum zasedanja redne skupščine Zavarovalnice Triglav, ki bo odločala o delitvi bilančnega dobička, 28. 5. 2019.
 

Več v Letnem poročilu za 2018 in Predstavitvi za investitorje.

 

Spremembe v upravi zavarovalnice

Nadzorni svet je na seji 28. 3. 2019 soglašal s predlogom predsednika Uprave in imenoval Davida Benedeka za člana Uprave Zavarovalnice Triglav za mandatno obdobje petih let. Za opravljanje funkcije člana Uprave Zavarovalnice Triglav je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. David Benedek Ima bogate mednarodne izkušnje iz zavarovalnega in bančnega sektorja, kjer od leta 2001 opravlja delo na vodilnih delovnih mestih. Trenutno opravlja funkcijo pooblaščenca Uprave Zavarovalnice Triglav, v Upravi pa bo pristojen za upravljanje in razvoj odvisnih družb skladno s strateškimi cilji skupine. »Smo vodilna regijska zavarovalno finančna skupina, ki združuje 40 družb v šestih državah naše regije. Njihovo učinkovito upravljanje, razvoj in rast so ključnega pomena za doseganje naših strateških ciljev. Verjamem, da bo nov član Uprave s svojim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami k temu učinkovito pripomogel,« je povedal Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav.
 

Vzdrževalec likvidnosti za delnico ZVTG

Zavarovalnica Triglav je sklenila z borznim članom Intercapital Securities pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Zavarovalnice Triglav. Začetek vzdrževanja je dne 1. 2. 2019.  Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je povedal: »V Triglavu sistematično izvajamo niz aktivnosti s področja odnosov z investitorji s ciljem nadaljnjega povečevanja likvidnosti naše delnice in ustvarjanja vrednosti za naše delničarje. Tem prizadevanjem sedaj dodajamo storitev vzdrževanja likvidnosti za našo delnico. Do nedavno ta storitev na Ljubljanski borzi ni bila na voljo in veseli nas, da je sedaj omogočena s strani borznega člana Intercapital Securities.«
 

Načrt poslovanja 2019 in osvežena strategija

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Našo smer rasti in razvoja imamo strateško začrtano, verjamemo, da je prava in je ne spreminjamo.  Strategijo smo osvežili predvsem z namenom, da še bolj jasno določimo poudarke delovanja Skupine Triglav, v kateri ekipo preko 5.000 sodelavcev v regiji združujejo vrednote odzivnost, enostavnost in zanesljivost. V leto 2019 skupaj vstopamo z optimizmom in energijo, da naprej razvijamo kulturo zavzetosti in naše osredotočenosti na stranke.


Več informacij v Načrtu za 2019 in Strategiji 2019 – 2022.
 

Srečanje z analitiki

Zavarovalnica Triglav je dne 21. 6. 2018 v poslovno-digitalnem centru Triglav LAB organizirala srečanje z analitiki na temo Skupina Triglav in Solventnost II v letu 2017. Podrobnejše informacije so razvidne v priloženi prezentaciji.
 

     

 

Fotografije