Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 17.8.17 - Spremembe v Upravi družbe
17.08.2017

Spremembe v Upravi družbe

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Spremembe v Upravi družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na seji dne 17.8.2017 soglašal s predlogom predsednika Uprave in imenoval Barbaro Smolnikar za novo članico Uprave za mandatno obdobje petih let. Pristojna bo za področje osebnih zavarovanj, ki predstavljajo pomemben strateški in razvojni zavarovalni segment Skupine Triglav. Za opravljanje te funkcije mora pridobiti tudi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

Barbara Smolnikar ima bogate izkušnje iz zavarovalnega in širše finančnega sektorja. Je dolgoletna predsednica uprave NLB Vita, življenjske zavarovalnice, d.d., Ljubljana. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (1992), na isti fakulteti zaključila magistrski študij (2010) in doktorirala na Poslovni šoli Bled – IEDC Bled (2016). 

»Verjamem, da bo nova članica Uprave s svojim znanjem, izkušnjami in osebnostnimi lastnostmi pripomogla k uresničevanju strategije Skupine Triglav. Razvijamo se v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine. Naše strateške dejavnosti aktivno nadgrajujemo ob upoštevanju obstoječih in bodočih potreb naših strank. Z njenim imenovanjem dajemo dodaten poudarek celovitejšemu upravljanju življenjskih in pokojninskih zavarovanj, kjer vidimo svoje priložnosti za rast tako v Sloveniji kot tudi regiji,« je povedal Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

»Nadzorni svet je soglasno podprl predlog predsednika Uprave glede imenovanja Barbare Smolnikar za novo članico Uprave. V imenu Nadzornega sveta ji želim veliko uspeha pri uresničevanju strateških ciljev Skupine,« je povedal Igor Stebernak, predsednik Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav d.d.

Član Uprave Benjamin Jošar bo po izteku mandata člana Uprave z dnem 2. 11. 2017 sprejel nove izzive in nadaljeval svojo uspešno poslovno pot v okviru Skupine Triglav. Predsednik Nadzornega sveta Igor Stebernak  se je ob tem zahvalil Benjaminu Jošarju za njegov prispevek k razvoju in poslovanju Skupine ter mu zaželel nadaljnje uspešno delo znotraj Skupine. Andrej  Slapar, predsednik Uprave, pa je povedal: »Zahvaljujem se mu za njegovo dosedanje delo in veseli me, da bo s svojimi znanji in izkušnjami kot del ožjega vodstva še naprej pomembno prispeval k nadaljnji krepitvi Skupine Triglav.«

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 17.8.2017 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.