Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 21.12.2017 - Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2018
21.12.2017

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2018

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria, bo v letu 2018 nadaljevala s striktnim izvajanjem usmeritev svoje strategije 2017 – 2020. Skupina pričakuje, da bo v zavarovalnem delu njeno poslovanje pod vplivom izboljšanih makroekonomskih razmer v regiji, ki pa bodo hkrati sprožile še bolj zaostrene konkurenčne razmere na njenih zavarovalnih trgih. Glede na obete se bodo v letu 2018 nadaljevale neugodne razmere na finančnih trgih z nizkimi obrestnimi merami.

Poslovanje Skupine bo v letu 2018 ostalo finančno trdno in dobičkonosno. Skupina pričakuje ohranitev obstoječih visokih bonitetnih ocen »A« obeh priznanih bonitetnih agencijah. Dobiček pred obdavčitvijo Skupine je načrtovan v višini med 80 in 90 milijoni evrov (načrt za 2017 je med 70 in 80 milijoni evrov).

V zavarovalni dejavnosti bo Skupina Triglav nadalje krepila svoje močne konkurenčne prednosti, izvajala ustrezno tržno strategijo in prilagajala prodajne aktivnosti in prodajne poti potrebam svojih strank in posebnostim posameznih trgov. Skupina v letu 2018 načrtuje več kot 1 milijardo evrov obračunane konsolidirane kosmate zavarovalne premije (načrt za 2017 je okoli 930 milijonov evrov). Na področju množičnih škodnih dogodkov pričakuje podobne trende kot v preteklih letih, zato je pomembno, da Skupina skrbno ohranja ustrezno pozavarovalno zaščito. Kombinirani količnik Skupine Triglav je načrtovan na ugodni ravni okoli 95 odstotkov, kar je njegova povprečna ciljna strateška vrednost. Glede na neugodno finančno okolje Skupina načrtuje nižje donose svojega obvezniškega naložbenega portfelja. Naložbena politika bo ostala praktično nespremenjena in tako usmerjena v prednostno zagotavljanje varnosti in likvidnosti ob doseganju ustrezne donosnosti.

V dejavnosti upravljanja premoženja bo Skupina sledila strateškim usmeritvam povečevanja obsega sredstev v upravljanju strank iz naslova neobveznega varčevanja ter učinkovitega upravljanja premoženja na ravni celotne Skupine.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Za leto 2018 smo si zastavili ambiciozne cilje, načrtujemo višjo premijo in višji dobiček pred obdavčitvijo glede na načrte za 2017. Upoštevali smo predvidene razmere našega poslovanja, predvsem pa energijo ekipe več kot 5.000 sodelavcev Skupine Triglav, ki predano in dosledno izvaja celoten splet strateških aktivnosti, ki smo si jih določili do leta 2020. Naslednje leto vidimo kot pomemben korak v smeri naše vizije, da dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno

Vsebina načrta poslovanja Skupine Triglav za leto 2018 je v priponki obvestila.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 21.12.2017 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.