Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 5.3.2018 - Skupina Triglav v 2017: Dobiček nad načrtovanim, na poslovanje vplivale višje škode, leto v znamenju razvojnih strateških aktivnosti
05.03.2018

Skupina Triglav v 2017: Dobiček nad načrtovanim, na poslovanje vplivale višje škode, leto v znamenju razvojnih strateških aktivnosti

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Skupina Triglav v 2017: Dobiček nad načrtovanim, na poslovanje vplivale višje škode, leto v znamenju razvojnih strateških aktivnosti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo informacijo o poslovanju Skupine Triglav in matične družbe v letu 2017 na podlagi nerevidiranih podatkov in predstavitev za vlagatelje.

Revidirani rezultati bodo skladno s finančnim koledarjem objavljeni 30. 3. 2018 (objava letnega poročila Skupine in matične družbe).

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 5. 3. 2018  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.