Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 29.5.2018 - Prva informacija o 43. Skupščini delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.
29.05.2018

Prva informacija o 43. Skupščini delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Prva informacija o 43. Skupščini delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na današnji 43. Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., so delničarji sprejeli predlagani sklep glede uporabe bilančnega dobička za leto 2017. Za dividende se nameni del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR oziroma 2,50 evrov bruto na delnico.

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2017 ter upravi in nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., podelili razrešnico za poslovno leto 2017.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 29. 5. 2018  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.