Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 21.12.2018 - Spremembe in dopolnitve Sistema in politike upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d.
21.12.2018

Spremembe in dopolnitve Sistema in politike upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Spremembe in dopolnitve Sistema in politike upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja Sistem in politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., s spremembami in dopolnitvami, katere sta sprejela Uprava in Nadzorni svet na seji dne 20. 12. 2018. Sistem in politika upravljanja je objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 21. 12. 2018  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.