Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 12.2.2019 - Začet postopek ustanovitve pokojninske zavarovalnice v Makedoniji
12.02.2019

Začet postopek ustanovitve pokojninske zavarovalnice v Makedoniji

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Začet postopek ustanovitve pokojninske zavarovalnice v Makedoniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav obvešča, da je pri makedonski agenciji za nadzor kapitalskega pokojninskega zavarovanja (MAPAS) vložila vlogo za ustanovitev družbe za upravljanje z obveznimi in prostovoljnimi pokojninskimi skladi. Namera širitve poslovanja Skupine Triglav na makedonski trg pokojninskih zavarovanj je skladna z njenimi strateškimi usmeritvami.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 12. 2. 2019 dalje in bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.