Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 4.3.2019 - Prva informacija o poslovanju Skupine Triglav v letu 2018: Dobiček in zavarovalna premija višja kot leto prej
04.03.2019

Prva informacija o poslovanju Skupine Triglav v letu 2018: Dobiček in zavarovalna premija višja kot leto prej

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Prva informacija o poslovanju Skupine Triglav v letu 2018: Dobiček in zavarovalna premija višja kot leto prej

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo informacijo o poslovanju Skupine Triglav in matične družbe v letu 2018 na podlagi nerevidiranih podatkov in predstavitev za investitorje. Revidirani rezultati bodo skladno s finančnim koledarjem objavljeni 29. 3. 2019 (objava letnega poročila Skupine in matične družbe).

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 4. 3. 2019  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.