Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 29.3.2019 - Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb
29.03.2019

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je podana v pripetem dokumentu, je sestavni del revidiranega Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 29. 3. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.