Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 26.4.2019 - Izvolitev predstavnikov delavcev v Nadzorni svet zavarovalnice
26.04.2019

Izvolitev predstavnikov delavcev v Nadzorni svet zavarovalnice

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Izvolitev predstavnikov delavcev v Nadzorni svet zavarovalnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Svet delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d., je na svoji seji dne 25. 4. 2019 izvedel volitve članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnikov delavcev zaradi izteka mandata obstoječim članom, predstavnikom delavcev. V Nadzorni svet zavarovalnice sta bila izvoljena Peter Celar in Branko Gorjan. Predstavnika delavcev sta v Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., imenovana za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z 1. 6. 2019. 

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 26. 4. 2019  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.