Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 9.5.2019 - Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini
09.05.2019

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav z organiziranim zbiranjem pooblastil omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev. Delničarji Zavarovalnice Triglav boste predvidoma od dne 10. 5. 2019 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 44. skupščini delničarjev, ki bo potekala 28. 5. 2019. Skladno z navodili podpisano in izpolnjeno prijavo s pooblastilom je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 24. 5. 2019 v priloženi predplačani ovojnici.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 9.5.2019  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.