Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 26.9.2019 - Izvolitev predstavnika delavcev v Nadzorni svet zavarovalnice
26.09.2019

Izvolitev predstavnika delavcev v Nadzorni svet zavarovalnice

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Izvolitev predstavnika delavcev v Nadzorni svet zavarovalnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Svet delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d., je na svoji seji dne 26. 9. 2019, izvedel volitve člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnika delavcev zaradi izteka mandata predhodnega člana, predstavnika delavcev. V Nadzorni svet zavarovalnice je bil izvoljen Igor Zupan. Mandat novo izvoljenemu članu prične teči 27. 9. 2019 in preneha z 31. 5. 2023.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 26. 9. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.