Aktualno

Obvestilo o sklepih 45. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 45. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja sklepe 45. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki je bila 2. 6. 2020,  ob 14.00 uri.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 2.6. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.