Domov » Zaposlitve » Področja dela » Prevzem rizikov in razvoj produktov

»Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.«

Kitajski pregovor

Premoženjska zavarovanja

»Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.« Kitajski pregovor

Področje premoženjskih zavarovanj je naša valilnica idej in pobudnik sprememb. Naši sodelavci s tega področja delujejo vsestransko in večplastno.

 

Spremljajo procese v zavarovalstvu. Razvijajo nove produkte in dograjujejo obstoječe. Pomagajo področju, ki se ukvarja z reševanjem škodnih primerov, pri reševanju zahtevnejših škodnih primerov in sodelujejo pri določanju preventivnih ukrepov za zmanjšanje ali preprečevanje škod.

Ustvarjajo varnejšo prihodnost. Iz dneva v dan.