si en
si en
Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Uprava in Nadzorni svet predlagata izplačilo dividend v višini 1,70 evrov bruto na delnico

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend, v kolikor Agencija za zavarovalni nadzor do sklica skupščine ne bo nasprotovala temu predlogu. Agencija zaradi negotovih posledic pandemije na gospodarstvo pričakuje od zavarovalnic, da zadržijo izplačila dividend do konca letošnjega septembra, razen če ob spoštovanju načela previdnosti izkažejo zagotovljeno solventnost, zadostno likvidnost in dobičkonosnost poslovanja. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da so podlage za izplačilo dividende ustrezne in skladno z dividendno politiko zavarovalnice predlagata dividendo v višini 1,70 evrov bruto na delnico. Skupni znesek za dividende v višini 38.649.751,60 evrov bo predstavljal 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička zavarovalnice za 2020 in 5-odstotni dividendni donos.

Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 1,70 evrov bruto na delnico (skupna vrednost 38.649.751,60 evrov) oziroma 53 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2020, kar je skladno z dividendno politiko. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Veseli nas, da lahko našim delničarjem ponovno predlagamo izplačilo dividend. Našo dividendno politiko smo začrtali kot atraktivno za delničarje ter vzdržno za razvoj in rast Skupine Triglav. Na tak način jo želimo izvajati in pri tem ravnati skladno s stališči Agencije za zavarovalni nadzor. Na teh podlagah je oblikovan predlog Uprave in Nadzornega sveta.«

Delničarji bodo skladno z zakonodajo odločali o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. 12. 2020, ki med drugim vsebuje tudi prenesen čisti dobiček preteklega leta. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice sta oblikovala predlog izplačila dividende skladno z dividendno politiko. Menita, da ta tudi v bodoče omogoča finančno stabilnost Skupine Triglav ter njeno ciljno rast in razvoj, hkrati pa delničarjem prinaša 5-odstotni dividendni donos, kar je tretjino več od povprečja evropskega zavarovalnega sektorja. Pri predlogu sta upoštevala prejeta pričakovanja Agencije za zavarovalni nadzor, da se izplačilo dividend zadrži do konca letošnjega septembra, vendar so dopustne izjeme, če zavarovalnica dokaže spoštovanje načela previdnosti z vidika solventnosti, likvidnosti in dobičkonosnosti.

Zavarovalnica bo predvidoma 22. 4. 2021 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 25. 5. 2021. Pri tem bo zavarovalnica upoštevala razmere in sprejete usmeritve ter ukrepe pristojnih inštitucij.


 
Complementary Content
${loading}