si en
si en
Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Nasprotni predlog k predlogu sklepa dnevnega reda skupščine

Zavarovalnica Triglav je s strani delničarja VZMD prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa dnevnega reda skupščine zavarovalnice o uporabi bilančnega dobička za 2020. Predlog Uprave in nadzornega sveta zavarovalnice je, da se del bilančnega dobička nameni za izplačilo dividende v višini 1,70 EUR bruto na delnico, o uporabi ostalega dela pa bodo odločali delničarji na naslednji skupščini. Delničar predlaga izplačilo dividende v višini 3,50 evrov bruto na delnico, kar utemeljuje z dobrim poslovanjem v lanskem in predlanskem letu ter ker med drugim meni, da je družba sposobna takega izplačila brez negativnih vplivov ali ovir njenim načrtom. Uprava se z vsebino nasprotnega predloga ne strinja. Predlog je v neskladju z omejitvijo, ki jo določa Agencija za zavarovalni nadzor za uveljavljanje izjeme od njenega stališča neizplačevanja dividend pred letošnjim septembrom, ob tem pa tudi v zadostni meri ne upošteva vidika previdnosti glede ohranjanja finančne stabilnosti Skupine Triglav v še vedno prisotnih razmerah velike negotovosti. Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav bo potekala 25. 5. 2021.

Več informacij najdete na https://www.triglav.eu/sl/vlagatelji/aktualno/obvestila/obvestilo/doc-seonet-76169


 
Complementary Content
${loading}