Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Odločba AZN o predstavniku delavcev v Nadzornem svetu zavarovalnice

Dne 17. 1. 2024 je bila Zavarovalnica Triglav obveščena, da je Senat Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) dne 10. 1. 2024 po uradni dolžnosti izdal odločbo, s katero Vinku Letnarju, ki je v sodni register vpisan kot član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, prepoveduje opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta zavarovalnice zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev. Odločba AZN je dokončna in izvršljiva ter potrjuje dosedanje stališče Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav o nezakonitosti njegovega imenovanja s strani Sveta delavcev zavarovalnice.

 
Complementary Content
${loading}