Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Predhodne aktivnosti v zvezi z morebitno izdajo podrejene obveznice

Redne aktivnosti upravljanja kapitala in potenciala rasti in razvoja Skupine Triglav

Zavarovalnica Triglav v okviru procesa upravljanja s kapitalom Skupine Triglav izvaja aktivnosti za morebitno izdajo nove podrejene obveznice kot dodatnega kapitala (razred 2), ki bi jo ponudila dobro poučenim vlagateljem. Zavarovalnica bo odločitev o morebitni izdaji sprejela po preveritvi tržnih pogojev.

Izdaja obveznic je del rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav, s katerimi zavarovalnica zagotavlja njegovo optimalno kapitalsko strukturo in stroškovno učinkovitost ter tudi omogoča ustrezne podlage za izvajanje aktivnosti rasti in razvoja. Skupina Triglav je nizko zadolžena v obliki izdanega dolga, saj ima zavarovalnica trenutno izdano eno podrejeno obveznico. Skladno z zakonodajo se ta uvršča med dodatni kapital (razred 2) in predstavlja 5-odstotni delež lastnih sredstev Skupine, ki so primerna za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala.

Informacija ne predstavlja javne ponudbe obveznice v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov niti ne predstavlja nikakršne obveznosti zavarovalnice za izvedbo izdaje obveznice.


 
Complementary Content
${loading}