Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Prilagoditev premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ob močni rasti odhodkov zdravstvenega sistema zavarovalnica predvideva porabo previdnostnih rezervacij v mesecu maju

Trend rasti skupnih odhodkov za doplačila k zdravstvenim storitvam in zdravilom v obveznem zdravstvenem zavarovanju (OZZ), ki se sofinancirajo iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (PDZZ), se nadaljuje. Rast poganjata medicinska inflacija in povečan obseg večine zdravstvenih storitev, tudi kot posledica interventne zakonodaje za izvajanje in plačevanje dodatnih storitev za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Vse to pomembno vpliva tudi na povečanje obveznosti Triglav, Zdravstvene zavarovalnice (TZZ) iz naslova PDZZ. Zaradi tovrstnih okoliščin bo zavarovalnica s 1. 6. 2023 določila mesečno premijo PDZZ v višini 45,52 evra, ki je na podlagi izračunov strokovnih služb potrebna za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice iz sklenjenih zavarovalnih pogodb. Zaradi uveljavitve Uredbe Vlade RS o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS št. 44/2023, z dne 14. 4. 2023), s katero je določena najvišja dovoljena cena premije PDZZ v višini 35,67 evra, bo zavarovalnica v času in pod pogojem veljavnosti uredbe zavarovancem premijo zaračunala v znesku, kot ga določa uredba.

Visoka rast skupnih odhodkov v okviru zdravstvenega sistema
TZZ je v drugem polletju 2022 in prvem četrtletju 2023 zaznala nadaljevanje visoke rasti skupnih odhodkov v okviru zdravstvenega sistema. Hkrati se stalno povečuje obseg odhodkov za doplačila k zdravilom in zdravstvenim storitvam, s katerimi zavarovanci preko PDZZ sofinancirajo razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega sistema, ki ga OZZ ne krije v celoti. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so se izdatki za zdravstvene storitve v obdobju od 2019 do konca 2022 povečali za več kot 30 %, izdatki za zdravila pa v istem obdobju za preko 36 %. Rast teh izdatkov se nadaljuje tudi v 2023, pri čemer na te odhodke zdravstvene zavarovalnice nimajo neposrednega vpliva, posledica povečane porabe pa je krepitev izdatkov za doplačila, ki jih za zavarovance financira PDZZ. TZZ že od avgusta 2022 dalje mesečno več sredstev nameni za plačilo stroškov doplačil posamezniku, kot od tega posameznika prejme premije za zavarovanje.

V času epidemije nastala presežena sredstva v celoti izčrpana
V času epidemije so nastala presežena sredstva iz naslova PDZZ kot posledica omejitvenih ukrepov in manjšega obsega izvedenih zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu, ki ga sofinancirajo zdravstvene zavarovalnice. Tovrstne presežke so zavarovalnice, ki izvajajo PDZZ, v sklopu interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) uporabile za pokrivanje povečanih odhodkov zadnjega četrtletja 2022 in prvih mesecev letošnjega leta. TZZ bo ta rezervirana sredstva v višini 22 milijonov evrov predvidoma v maju 2023 v celoti izčrpala in uporabila za financiranje zdravstvenih storitev za zavarovance.

Zagotavljanje nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice za zavarovance
TZZ ocenjuje, da se bo trend rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu nadaljeval tudi v prihodnje, saj povečani odhodki iz naslova OZZ, ki ga upravlja ZZZS, pomenijo tudi povečanje odhodkov iz naslova PDZZ. Zaradi zagotavljanja nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice, ohranjanja stabilnosti poslovanja in posledično stabilnosti zdravstvenega sistema kot celote zavarovalnica s 1. 6. 2023 določa mesečno premijo PDZZ v višini 45,52 evra. Sprememba premije je 28-odstotna in je potrebna za zagotavljanje obveznosti zavarovalnice iz sklenjenih zavarovalnih pogodb. Zaradi uveljavitve Uredbe Vlade RS o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS št. 44/2023, z dne 14.4.2023), s katero je določena najvišja dovoljena cena premije PDZZ v višini 35,67 evra, bo zavarovalnica v času in pod pogojem veljavnosti uredbe zavarovancem premijo zaračunala v znesku, kot ga določa uredba.


 
Complementary Content
${loading}