Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Spremembe v upravi družbe

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je soglašal s predlogom o imenovanju Blaža Jakiča za novega člana uprave

V sklopu obravnave korporativnega upravljanja zavarovalnice je nadzorni svet Zavarovalnice Triglav na svoji seji 17. 10. 2022 soglašal s predlogom predsednika uprave o imenovanju Blaža Jakiča za novega člana uprave in s sporazumom o prenehanju mandata člana uprave Davidu Benedeku, ki stopi v veljavo z 31. 12. 2022.

Nov član uprave Blaž Jakič je imenovan za mandatno obdobje petih let, sklep pa bo stopil v veljavo z izpolnitvijo odložnih pogojev, med drugim s pridobitvijo dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave.

Blaž Jakič deluje v Skupini Triglav že 12 let, in sicer sprva v matični družbi, pred šestimi leti pa je svoje izkušnje in znanje prenesel v srbsko odvisno družbo Triglav Osiguranje, Beograd, kjer opravlja funkcijo člana izvršnega odbora družbe. Njegove trenutne zadolžitve med drugim zajemajo področje informatike, financ in računovodstva, osebnih zavarovanj ter upravljanja tveganj. Razpolaga s širokim strokovnim znanjem o obeh temeljnih dejavnostih Skupine Triglav (zavarovalništvo in upravljanje premoženja) in poglobljenim poznavanjem regionalnih trgov. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (2004) ter nato na London School of Economics v Veliki Britaniji zaključil magistrski študij MSc (2006).


 
Complementary Content
${loading}