Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Triglav ponovno prejel visoko bonitetno oceno »A« s strani S&P

Kapitaliziranost Skupine tudi po posodobljenem kapitalskem modelu S&P ocenjena kot robustna in na visoki ravni

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju tudi S&P ali agencija) je Skupini Triglav, in s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in članici skupine Pozavarovalnici Triglav Re, potrdila bonitetno oceno finančne moči in kreditno bonitetno oceno izdajatelja »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Vsi posamezni elementi letošnje bonitetne ocene dosegajo enako raven kot lani, ocena pa temelji izključno na ocenjevanju samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.

S&P je profil poslovnih tveganj Skupine Triglav ponovno ocenil kot trden, profil finančnih tveganj pa kot zelo trden. S&P je letošnje ocenjevanje izvedel na podlagi posodobljenega kapitalskega modela, ki ima prenovljena merila za analizo tveganjem prilagojene kapitaliziranosti zavarovalnic. Tudi po novem modelu ostaja kapitaliziranost Skupine na zelo visoki ravni in izkazuje visok presežek nad zahtevanim minimalnim kapitalom tudi v ekstremnih scenarijih (99,99-odstotna stopnja zaupanja).

Poleg robustne kapitaliziranosti agencija navaja še druge ključne prednosti Skupine Triglav in izpostavlja njen vodilni tržni položaj v regiji in Sloveniji, dobro razpršeno ponudbo, razvejano prodajno mrežo ter ugledno blagovno znamko. Navaja, da Skupina svoj naložben portfelj upravlja konzervativno, pri tem pa uspešno omejuje svojo izpostavljenost tržnim tveganjem.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav ohranila visoko in robustno kapitaliziranost. Agencija ob tem pričakuje, da bo Skupina v letošnjem letu uspešno poslovala, kar po njenem mnenju že potrjujejo rezultati prvega trimesečja leta. Agencija ne pričakuje negativnih učinkov na poslovanje Skupine v letu 2024, ki bi izhajali iz prenehanja izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Z vidika prihodnjega poslovanja pa ocenjuje, da bo Skupina še naprej dosegala dobičkonosno rast, ki bo med drugim temeljila na nadaljnji razpršitvi ponudbe in realiziranih prihodkov, kakor ima začrtano v svoji poslovni strategiji.

Celotno sporočilo agencije je objavljeno na spletni strani www.triglav.eu v zavihku odnosi z vlagatelji.


 
Complementary Content
${loading}