Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Zavarovalnica Triglav uspešno izdala podrejeno obveznico

Izdaja obveznice je del rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav

Zavarovalnica Triglav je v sklopu rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav izdala 20,5-letno podrejeno obveznico (Razred 2 skladno z regulativo Solventnost II) z možnostjo odpoklica po 10,5 letih.

Skupna velikost izdaje obveznice z ISIN kodo XS2848005166 znaša 100 milijonov evrov z donosnostjo 6,75 odstotka. Do prvega datuma odpoklica obveznice je letna obrestna mera nespremenljiva ter znaša 6,70 odstotka, pri čemer je kupon plačljiv letno. Kasneje je obrestna mera variabilna, kupon pa se izplačuje četrtletno.

Izdaja obveznice je del rednega upravljanja kapitala Skupine Triglav in jo zavarovalnica izvaja vsakih nekaj let. Uspešna izdaja dodatno potrjuje visoko raven zaupanja, ki ga institucionalni vlagatelji izkazujejo v Skupino Triglav.

Izdaja obveznic je bila namenjena dobro poučenim vlagateljem in bo skladno z njihovimi pričakovanji uvrščena v trgovanje na organizirani trg Luksemburške borze.


 
Complementary Content
${loading}