Tečaj delnice (Xetra)

Varstvo osebnih podatkov

Obrazce lahko izpolnite in jih oddate preko spleta ali jih natisnete in izpolnjene pošljete po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO« ali na elektronski naslov dpo@triglav.si.

Pridružujemo si pravico, da vas tekom reševanja vaše zahteve dodatno kontaktiramo z namenom preveritve vaše identitete, preprečitve morebitne zlorabe ter z namenom celovite obravnave vaše zahteve, kadar zahteva ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za njeno obravnavo.

 
Obrazci
Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov IZPOLNI
Prijava kršitve varstva osebnih podatkov IZPOLNI
Ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov IZPOLNI
Zahteva za izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov IZPOLNI
Zahtevek za popravek oz. dopolnitev osebnih podatkov IZPOLNI
Zahteva za prenos oz. prejem osebnih podatkov IZPOLNI
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki IZPOLNI
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov PRENESI