Tečaj delnice (Xetra)
Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

Seznam kategorij obdelovalcev osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pojem »obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Splošna uredba o varstvu podatkov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov poleg pojma »obdelovalec« opredeljuje več novih pojmov kot sta »uporabnik« in »skupni upravljavec«, ki nimata enakega pomena. Navedeno pomeni, da se bosta v zvezi s temi pojmi, tudi na podlagi usmeritev Informacijskega pooblaščenca, ustrezna praksa in razumevanje navedenih pojmov še oblikovali, zato so možne tudi spremembe posameznih kategorij spodaj navedenih obdelovalcev in kategorij uporabnikov v Seznamu kategorij uporabnikov osebnih podatkov.

Kategorija obdelovalca Predmet pogodbene obdelave

zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki v različnih pravnoorganizacijskih oblikah

izvajanje zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja

pogodbeni asistenčni center

izvajanje asistenčnih storitev, dogovorjenih z zavarovalno pogodbo

zunanji zdravniki cenzorji

zagotavljanje strokovne pomoči in mnenj

ponudniki storitev plačilnega prometa

izvajanje plačil

zunanji izvajalci IT storitev

izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije ter razvoja sistemov in aplikacij

izvajalci uničevanja dokumentacije z osebnimi podatki

izvajanje postopkov odvoza in uničevanja dokumentacije z osebnimi podatki

pogodbeni partner pri izvedbi tržne akcije ali dogodka

izvajanje aktivnosti v zvezi z izvedbo tržne akcije ali dogodka

tiskarji

izvajanje storitev tiskanja dokumentov

izvajalci pri pripravi popustov in distribuciji vrednostnih bonov

izvajanje storitev v zvezi s pripravo popustov in distribucije vrednostnih bonov

zunanje karoserijske delavnice in pogodbeni avtoservisi

izvajanje postopkov v zvezi s prijavo škode, popravilo škode

detektivi

preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij

klicni studio

izvajanje storitev klicnega studia

izvajalci projektov donacij

izvajanje projektov donacij

organizatorji prireditev

organizacija prireditev

ponudniki storitev digitalnega marketinga

izvajanje digitalnega marketinga

ponudniki storitev tržnega komuniciranja marketinga in oglaševanja

izvajanje storitev tržnega komuniciranja, marketinga in oglaševanja

ponudniki storitev za poslovno komunikacijo in odnose z javnostmi

izvajanje storitev poslovne komunikacije in odnosov z javnostmi

ponudniki oglaševalskih storitev

izvajanje oglaševalskih storitev

ponudnik storitve elektronskega podpisovanja in elektronskega žigosanja dokumentov (na daljavo)

zagotavljanje platforme za izvedbo postopkov avtenticiranja podpisnikov, za elektronsko podpisovanje ter elektronsko žigosanje dokumentov

 

Posebej bi vas želeli opozoriti, da so v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov osebni podatki zaradi izvajanja predpisov, izkazanih pravnih interesov in privolitev razkriti tudi uporabnikom osebnih podatkov. Seznam kategorij uporabnikov je objavljen tukaj.

Complementary Content
${loading}