Aktualno

Poziv slovenske Agencije za zavarovalni nadzor glede dividend

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poziv slovenske Agencije za zavarovalni nadzor glede dividend

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav je delničarje in širšo javnost obvestila, da bo predlog Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice za uporabo bilančnega dobička za leto 2019 oblikovan tudi ob upoštevanju razmer, povezanih s pandemijo koronavirusa COVID-19 in njihovega vpliva na poslovanje in položaj Skupine Triglav.

Obveščamo, da je dne 31. 3. 2020 slovenska Agencija za zavarovalni nadzor poslala zavarovalnicam, pokojninskim družbam in pozavarovalnicam poziv kot preventivni ukrep za zagotovitev finančne stabilnosti v okoliščinah širjenja epidemije COVID-19. V njem navaja, da pričakuje, da se do dne 1. oktobra 2020 dividende iz bilančnega dobička v zavarovalnicah, pokojninskih družbah in pozavarovalnicah ne izplačajo, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend.

V skladu z zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor bo Uprava zavarovalnice v roku 3 delovnih dni zavzela stališče in o tem transparentno obvestila tudi delničarje in širšo javnost.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 1. 4. 2020  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.