Aktualno

Priporočilo Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Priporočilo Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo, da smo dne 20. 8. 2020 od slovenske Agencije za zavarovalni nadzor prejeli dopis, s katerim slednja vsem zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam priporoča začasno zadržanje izplačila dividend z namenom zagotavljanja finančne stabilnosti v okoliščinah epidemije COVID-19. Njegova vsebina je v prilogi.

O polletnem poslovanju Skupine Triglav, njenem položaju in obetih smo obvestili delničarje in širšo javnost skladno s finančnim koledarjem. V primeru novih okoliščin ali dejstev, ki bi bile pomembne podlage za naše delničarje, bomo o njih nemudoma in transparentno obveščali, kot je naša dosedanja praksa.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 20. 8. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.