Aktualno

S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P ali agencija) je po rednem letnem pregledu dne 11. 9. 2020 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena je odraz stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav, njene trdne kapitaliziranosti, preudarne pozavarovalne zaščite in vodilnega tržnega položaja v Sloveniji in regiji. Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine.

S&P v svojem poročilu ocenjuje profil poslovnih tveganj Skupine Triglav kot trden in profil finančnih tveganj kot zelo trden. Navaja, da Skupina s svojo osredotočenostjo na stranke tudi v trenutnih zahtevnih razmerah zagotavlja stabilno in dobičkonosno poslovanje v obeh dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja. Vodilni tržni položaj na slovenskem trgu ji omogoča izvajanje ekonomije obsega, kar dopolnjuje s svojo razvejeno ponudbo in prodajno mrežo ter uporabo močne blagovne znamke. Profil tveganj Triglava je dober, povezan je s konzervativno naložbeno politiko ter stabilno in učinkovito pozavarovalno zaščito, naložben portfelj pa je kakovosten in dobro razpršen, večinoma v območju evra. S&P meni, da je navedeno v povezavi z discipliniranim prevzemanjem zavarovalnih tveganj ključni temelj, ki zagotavlja stabilnost poslovanja in položaja Skupine Triglav.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav tudi v prihodnjem najmanj dvoletnem obdobju uspešno izvajala poslovno strategijo s poudarkom na rasti in nadaljnji razpršenosti poslovanja. Agencija pričakuje, da bo Skupina Triglav kljub pandemiji in njenim vplivom ohranila dobro, stabilno poslovanje in visoko kapitaliziranost, ki bo tudi v prihodnjih dveh, treh letih dosegala kriterije najmanj ocene »AA«.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 9. 2020  dalje in bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.