Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P ali agencija) je po rednem letnem pregledu dne 5. 9. 2022 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Visoka ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine. Je odraz zelo trdne kapitaliziranosti Skupine Triglav in njenega dobičkonosnega poslovanja, pri katerem disciplinirano prevzema zavarovalna tveganja, uporablja učinkovito pozavarovalno zaščito, visoko stopnjo digitaliziranosti ter koristi ekonomijo obsega in druge prednosti vodilnega tržnega položaja v regiji in Sloveniji.

S&P v svojem poročilu ponovno ocenjuje profil poslovnih tveganj Skupine Triglav kot trden. Navaja, da Skupina s svojo osredotočenostjo na stranko zagotavlja dobičkonosno poslovanje v obeh dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja. Pri poslovanju uporablja svoje prednosti, ki izvirajo iz vodilnega tržnega položaja na slovenskem trgu in v regiji, ugledne blagovne znamke, dobro razvejane ponudbe, obsežne prodajne mreže in že dosežene stopnje digitalizacije svojega poslovanja. Pozavarovalna zaščita, ki jo uporablja ob naravnih množičnih škodah, je učinkovita. S&P ocenjuje, da je poslovanje Skupine Triglav dovolj odporno, da bo tudi v razmerah inflacije in letošnje normalizacije škodnega dogajanja, ki je sledila koncu omejitev zaradi pandemije covid-19, ohranila stroškovno učinkovitost in ustrezno cenovno politiko, povečevala obseg ter na teh podlagah poslovala stabilno in dobičkonosno. Pri dejavnikih trajnostnega razvoja (ESG) S&P ocenjuje, da je njihov vpliv na bonitetno oceno nevtralen.

S&P ponovno ocenjuje profil finančnih tveganj Skupine Triglav kot zelo trden. Meni, da je kapitaliziranost Skupine Triglav zelo robustna in na ravni »AAA« po S&P kapitalskem modelu, podprta pa je z discipliniranim in preudarnim prevzemanjem tveganj. Navaja, da zaradi konservativne sestave naložbenega portfelja in kakovostne sestave kapitala letošnja volatilnost kapitalskih trgov ni pomembneje vplivala na finančno moč Skupine. Njena močna kapitaliziranost ji bo olajšala poslovanje tudi ob nadaljnjem poslabšanju gospodarskega okolja in stanja na kapitalskih trgih. S&P tudi navaja, da je likvidnost Skupine zelo visoka.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav tudi v prihodnjem najmanj dvoletnem obdobju uspešno izvajala poslovno strategijo s poudarkom na dobičkonosnem poslovanju, rasti, digitalizaciji ter nadaljnji razpršenosti svoje ponudbe in prihodkov. Agencija pričakuje, da bo Skupina Triglav kljub poslabšanim poslovnim razmeram ohranila zelo visoko kapitaliziranost, ki bo v prihodnjem dvo- do triletnem obdobju dosegala kriterije najmanj ocene »AA«.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 6. 9. 2022 dalje in bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.