DELNICE

Kazalniki vrednotenja

Kazalniki vrednotenja so izračunani na podlagi revidiranih letnih računovodskih podatkov.

Gibanje vrednosti kazalnika

P/E P/B P/Bruto premije Dividendni donos