Kontakti

Informacije za zavarovance

Informacije za zavarovance
Telefon: 080 555 555 www.triglav.si

Splošne informacije

Splošne informacije
Enota za odnose s strankami
Telefon: 080 555 555

Informacije za medije

Luka Pušnik
Direktor službe za korporativno komuniciranje
Telefon: +386 (0)1 47 47 109 / +386 (0)1 47 47 129

Tehnične informacije

Goran Juroševič
Strokovni vodja za inovacije in digitalizacijo poslovanja
Telefon: +386 (0)1 588 22 33

Registrski računi KDD

Informacije za delničarje
Telefon: 080 555 555

Odnosi z investitorji

Helena Ulaga Kitek
Odnosi z investitorji