AKTUALNO

Načrt in strategija

Skupina Triglav je dne 24. 4. 2020 objavila oceno vpliva pandemije na poslovanje v 2020 glede na različne scenarije, ki jih v trenutnih razmerah ocenjuje kot najbolj verjetne. Skupina Triglav predvideva, da bo ob polletju lahko z večjo mero zanesljivosti ocenila vplive spremenjenih in zahtevnih okoliščin na letošnje poslovanje ter na teh podlagah revidirala letni načrt poslovanja za 2020. V tem primeru bo revidirani načrt objavila dne 18. 8. 2020 skupaj s rezultati poslovanja v prvem polletju 2020. 

 

Več informacij