SKUPINA TRIGLAV

Strategija Skupine Triglav

Skupino Triglav aktivno razvijamo v sodobno, inovativno in dinamično zavarovalno-finančno skupino, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.


Poslanstvo

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.


Vizija

Z osredotočenostjo na stranko dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno.


Naše vrednote

Odzivnost – Enostavnost - Zanesljivost


Strateške dejavnosti

  • Zavarovalništvo (premoženje, življenje, pokojnine, zdravje, pozavarovanje)
  • Upravljanje premoženja (lastni zavarovalni protfelj, vzajemni skladi in individualno upravljanje premoženja, pokojninski skladi)


Ključne strateške usmeritve

  • Dolgoročna stabilnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav
  • Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev
  • Sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno
 

Več informacij