Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) je v prvem četrtletju 2020 na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 0,5-odstotne točke na 37,3 odstotka.


Tržni deleži Skupine Triglav po segmentih:

• premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 44,2 odstotka (zmanjšanje za 0,5-odstotne točke),

• življenjska zavarovanja: 30,2 odstotka (povečanje za 1,5-odstotne točke) in

• zdravstvena zavarovanja: 29,7 odstotka (povečanje za 1,9-odstotne točke).


Zavarovalnica Triglav, d.d., je z 29,3-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto (29,5 odstotka v enakem obdobju lani).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., je tržni delež povečala za 1,7-odstotne točke in z 29,5-odstotnim tržnim deležem ohranila drugo mesto med ponudniki zdravstvenih zavarovanj.

Triglav, pokojninska družba, d.d., je z 19,7-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj (podatki za obdobje 1-12 2019).

Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v prvem četrtletju leta 2020

Vir: Slovensko zavarovalno združenje