SKLADNOST POSLOVANJA

Aktivnosti

Vpetost v mednarodno in domače okolje


EISEP

V skladnosti poslovanja se kot člani Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja udeležujemo strokovnih srečanj, usmerjenih v razvoj korporativne skladnosti in etike ter v razvoj poklica pooblaščenca za skladnost poslovanja v Sloveniji in širši osrednji evropski regiji.

SZZ

V okviru članstva Zavarovalnice Triglav, d.d., v Slovenskem zavarovalnem združenju je skladnost poslovanja aktivna v delovanju odborov, komisij in delovnih skupin na področjih razvoja in delovanja te funkcije v zavarovalništvu.

Odbor za skladnost in etiko

Odbor za skladnost in etiko obravnava pomembnejša in kompleksnejša vprašanja, povezana z zagotavljanjem skladnosti poslovanja na poslovnih področjih ter vprašanja, ki vključujejo etične dileme. Odbor je posvetovalno-usmerjevalno telo, ki lahko nudi podporo pri sprejemanju poslovnih odločitev in pri načrtovanju aktivnosti.